Ingrid Eiken får regeringsuppdrag: Statlig mark ska säljas för bostäder

 

Brist på byggbar mark kan utgöra ett hinder för ökad byggtakt. Nu tillsätts Statens Fastighetsverks förra generaldirektör Ingrid Eiken som samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter.

Hon ska senast den 30 september 2024 lämna en skriftlig delredovisning av uppdraget och en slutredovisning senast den 30 september 2025.

– Sverige ska ha en långsiktig och hållbar bostadspolitik för alla. Fler ska kunna förverkliga sina boendedrömmar och människor ska kunna flytta dit arbeten finns. Därför behöver det, över hela landet, byggas fler bostäder som möter människors behov och efterfrågan, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

En avgörande förutsättning för att få till stånd bostadsbyggande är tillgång till mark att bygga på, menar regeringen. Brist på sådan mark försvårar för nya aktörer att komma in på marknaden och utgör ett hinder för en ökad byggtakt och konkurrens. I de fall kommunen har mark i strategiska lägen, har kommunen stor möjlighet att påverka byggtakten men kommunen kan inte själv, trots sitt planmonopol, åstadkomma fler bostäder på mark som kommunen inte råder över.

Nu utnämns Ingrid Eiken till samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter. I uppdraget ingår att dels undersöka möjligheterna till avyttring av statlig mark runt om i landet, dels undersöka kommuners behov av sådan mark för sin bostadsförsörjning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.