Fastighetsägares roll i klimatanpassningen förtydligas

 

Regeringen tillsatte på onsdagen en utredning som ska ta fram förslag på ny lagstiftning för att effektivisera det lokala klimatanpassningsarbetet och tydliggöra både ansvarsfördelning och finansieringsmodeller. Regeringen stryker under att det behövs mer samarbete mellan  myndigheter, kommuner och fastighetsägare.

Utredningen är nästa steg efter den nationella strategin för klimatanpassning.

Takten i klimatanpassningsarbetet måste öka på lokal nivå och regeringen vill nu ta bort de hinder som idag finns i lagstiftningen. Regeringen har utsett Johan Hjalmarsson till särskild utredare. Han ska i april nästa år ska lämna förslag på hur kostnadseffektiva klimatanpassningsåtgärder ska kunna genomföras snabbare, genom ny eller anpassad lagstiftning samt tydligare finansieringsmodeller.

– De senaste årens extrema väderhändelser visar oss alla att vårt samhälle behöver bli mer robust mot naturolyckor och klimatförändringarnas effekter. Nu måste vi gå från ord till handling i klimatanpassningsarbetet, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

– Det krävs mycket bättre samarbete mellan bland annat myndigheter, kommuner och fastighetsägare. Vi behöver också ta fram ny lagstiftning för att förtydliga både ansvarsfördelningen och finansieringsmodeller för att kunna effektivisera det lokala klimatanpassningsarbetet, så att det kan genomföras i snabbare takt.

”Angeläget att se på frågan från ett bredare perspektiv”

Fastighetsägarna välkomnar att regeringen i sin klimatanpassningsstrategi ser näringslivet som en viktig aktör. Det är mycket angeläget att fastighetsföretagen får en tydlig roll i klimatanpassningsarbetet för att vi ska kunna gå från ord till handling, menar organisationen.

– Det är bra att regeringen ser behov av effektiv klimatanpassning av samhället. Vi behöver gå från ord till handling och utredningen är ett bra steg på vägen. Samtidigt har frågan utretts flera gånger tidigare och det är därför angeläget att utredningen ser på klimatanpassning ur ett bredare perspektiv än bara som en VA-fråga, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

– Vi har förhoppning att utredningen tydligt definierar lagstiftning, processer och finansieringsmodeller som ger kommuner mandat att i samråd med fastighetsägare genomföra strukturella klimatanpassningsåtgärder, samtidigt som man beaktar fastighetsägares äganderätt, säger Rikard Silverfur.

Byggföretagen: Gemensamt ansvar

Byggföretagen påpekar i en kommentar att klimatanpassning måste få kosta.

Kostnaderna för att hantera klimatrelaterade skador är stora. Endast försäkringsbranschens kostnader för att hantera skadorna från översvämningar och stormar handlar om miljardbelopp årligen. Därför ska utredaren bland annat hitta möjliga finansieringsmodeller för åtgärder som genomförs av, och gynnar, flera aktörer som försäkringsgivare, fastighetsägare, näringslivet, kommuner och regioner.

– Det en olycklig föreställning att klimatanpassning inte får kosta staten något, eller innebära nya statliga åtaganden. Klimatanpassningen kan enbart ske i ett gemensamt ansvar. Byggföretagen vill se kraftsamling från staten. Det behövs när klimatutmaningarna är stora och byggkonjunkturen svag, säger Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert på Byggföretagen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.