Svantesson: Inflationsmålet nås i år – men kärninflationen fortsatt för hög

Inflationen har fallit tydligt och bedöms fortsätta falla framöver, samtidigt väntas arbetslösheten fortsätta att stiga. Den dämpade tillväxten, i kombination med svaga arbetsmarknadsutsikter, innebär att svensk ekonomi bedöms vara i en lågkonjunktur till och med 2025. Det konstaterar Finansdepartementet i en ny prognos för den ekonomiska utvecklingen.

Finansminister Elisabeth Svantesson presenterade prognosen på en pressträff på onsdagen. KPIF-inflationen väntas nå 2,1 procent i år. Det är tydligt lägre än i regeringens prognos i december, som låg på 2,7 procent. KPI prognostiseras till 3,1 procent (3,9 i december) och KPIF-XE till 2,7 procent (3,0 i dec). Nästa år spås inflationssiffrorna ligga på 1,7 procent (KPIF), 0,8 (KPI) och 2,0 (KPIF-XE).
– Inflationsbekämpningen ger resultat. Vi ser en tydligt fallande inflation i både Sverige och omvärlden. Men läget i svensk ekonomi är fortsatt svårt med en svag tillväxt och en låg efterfrågan på arbetskraft. Med en fallande inflation ökar regeringens handlingsutrymme, men det är fortfarande viktigt att ha beredskap för att inflationen kan öka igen, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Energipriserna bidrar nu till att dämpa inflationen. Det beror på att elpriserna är lägre än för ett år sedan samtidigt som drivmedelspriserna är lägre efter att regeringen sänkte reduktionsplikten och drivmedelsskatterna. Kärninflationen har även den fallit men är fortfarande för hög, främst på grund av stigande tjänstepriser. Inflationen bedöms dock fortsätta sjunka i både Sverige och omvärlden, och i Sverige väntas inflationsmålet nås under året.

Aktiviteten i svensk ekonomi har varit dämpad under en längre tid, och räntekänsliga delar av ekonomin såsom hushållens konsumtion och bostadsinvesteringar har tyngt BNP-tillväxten. Även om tillväxten väntas tillta något i år bedöms ekonomin fortsatt vara i en lågkonjunktur. Sammantaget bedömer Finansdepartementet att svensk BNP ökar med 0,7 procent i år och 2,5 procent 2025. Utvecklingen i svensk ekonomi följer i stora drag den bild som tecknades i samband med decemberprognosen.

– Vi bedömer att lågkonjunkturen håller i sig till och med 2025, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

På den svenska arbetsmarknaden är efterfrågan på arbetskraft låg och antalet företag som går i konkurs har ökat tydligt. Den svaga efterfrågan har gjort att sysselsättningen har minskat och väntas fortsätta minska 2024. Detta bidrar till att arbetslösheten väntas fortsätta öka under 2024 och uppgå till 8,3 procent. Ett fortsatt dämpat läge på arbetsmarknaden väntas leda till att arbetslösheten blir hög även 2025.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.