Byggfakta: Bostadsbyggandet bottnade under hösten

 

Byggfaktas byggstartsindikator för bostäder steg med 3,3 procent i februari och tidigare månadsutfall har reviderats upp. Analyschef Tor Borg är inne på att bostadsbyggandet bottnade under hösten.

Enligt Byggstartsindikatorn – som mäter byggkostnaderna i nyproduktion – steg byggstarterna av nyproduktionsprojekt steg med 0,1 procent mellan januari och februari. Bostadsbyggandet steg med 3,3 procent medan övrigt byggande sjönk med 1,5 procent.

De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn minskat med 3,4 procent. Bostadsindikatorn har fallit med 6 procent medan indikatorn för övrigt byggande minskat 2 procent.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Källa: Byggfakta

– Byggstartsindikatorn steg marginellt under februari. Sammantaget har indikatorn legat ganska stabilt kring nuvarande nivå det senaste halvåret. Detta får ses som ett positivt tecken givet den nedgång som varit. Läget är dock fortfarande osäkert när det gäller hur mycket aktivitet det är i de byggstartade projekten, där det finns signaler om att vissa bara är byggstartade på papperet, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Bostadsbyggandet kan ha bottnat i höstas

Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 3,3 procent under februari. Tidigare månadsutfall har också reviderats upp en hel del. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn -5,8 procent lägre.

Indikatorn signalerar därmed att bostadsbyggandet bottnade under hösten och har stigit något därefter.

Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)

Källa: SCB, Byggfakta

– Bostadsindikatorn visar att byggstarterna tydligt återhämtat sig något från tidigare bottennivåer. Kanske är det gynnsammare ränteutsikter som bidragit till minskad pessimism bland bostadsutvecklarna och medfört att den tidigare nedgången bromsats upp. Kanske är det en stabilare utveckling av byggkostnaderna. Det finns dock fortfarande en hel del osäkerhet och det går inte att utesluta att det kan komma framtida nedrevideringar, säger Tor Borg.

– Sannolikt har den offentliga statistiken överskattat byggstarterna under både 2022 och 2023. Byggstartsindikatorn signalerar en årstakt på drygt 20 000 byggstartade bostäder under 2023 och visar även tendens till ökning för första kvartalet 2024. Fortfarande är det dock den lägsta byggtakten på många år, säger Tor Borg.

Avmattning även i övrigt byggande

– Byggstartsindikatorn för byggandet utanför bostadssektorn som toppade på historiskt höga nivåer under sensommaren har mattats de senaste månaderna. Avmattningen syns i de flesta sektorer med undantag för industrin där trenden fortfarande är stark, säger Tor Borg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.