Säljer – för att kunna underhålla beståndet

På måndagen tog Örebrobostäders styrelse beslutat om möjlig försäljning 2024 av fastigheter med en tänkt volym på runt 100 lägenheter. ”Försäljning är ett verktyg för att kunna upprätthålla ett bra underhåll”, säger vd Ulf Rohlén.

I beslutet fick Örebrobostäders ledning i uppdrag att under våren se över lämpliga försäljningsobjekt.

ÖrebrbBostäder har ett uppdrag att förvalta sitt bestånd på ett klokt och långsiktigt sätt. Det innebär, bland annat, att underhålla äldre fastigheter, att förse örebroarna med fler bostäder i god boendemiljö och finansiera detta på ett hållbart sätt, bland annat genom försäljning. På så sätt bidrar Örebrobostäder till att Örebro är och förblir en attraktiv stad att leva och bo i.

I Örebro kommuns ägardirektiv för ÖrebroBostäder framgår att en del av fastighetsbeståndet kan, om det är affärsmässigt motiverat, avyttras för att säkerställa god ekonomi över tid och frigöra kapital för finansiering av underhåll och nyinvesteringar.

– En försäljning bidrar till att stärka hyresrätten genom att vi kan fortsätta underhålla vårt bestånd på ett hållbart sätt. Genom att avyttra fastigheter med underhållsbehov minskar vi underhållsskulden, samtidigt som vi genom reavinster frigör kapital till resterande underhåll. Försäljning är ett verktyg för oss att fortsatt kunna upprätthålla ett bra underhåll och värdesäkra våra fastigheter över tid, säger Ulf Rohlén, vd för Örebrobostäder.

Nu kommer bolaget att ta fram ett förslag på urval av fastigheter. Nästa steg är upphandla en mäklare och sedan fastställa vilka fastigheter som blir aktuella att erbjuda till försäljning.
När Örebrobostäder kommit så långt kommer man att informera om vilka fastigheter som blir aktuella för försäljning till berörda hyresgäster och allmänhet. Om försäljningen går enligt plan kan styrelse under hösten fatta beslut om att sälja.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.