Fastighetsägarna: Det kollektiva förhandlingssystemet vid vägs ände

 

De avslutade hyresförhandlingarna bådar inte gott för ett fortsatt bostadsbyggande. Ska det bli fler bostäder byggda krävs antingen nollräntor, kraftiga statliga subventioner eller grundläggande förändringar i det kollektiva förhandlingssystemet, skriver Fastighetsägarnas Rikard Ljunggren och Nathalie Brard på DI Debatt.

Trepartsmodellen och det nya systemet med skiljeman har inte varit lyckat, konstaterar Fastighetsägarnaduon.

Skiljemännens rekommendationer har bara legat marginellt över övriga uppgörelser.

”Den kortfattade motivering som skiljemannen i Stockholm har avgivit tydliggör varför. I den sägs det uttryckligen att det är rimligt att ta hänsyn till andra uppgörelser om de ligger på likartade nivåer. Problemet är att i liknande uppgörelser är det Hyresgästföreningen som har dikterat villkoren. Att skiljemännen ska ta hänsyn till dessa uppgörelser är knappast förenligt med lagen som säger att skiljemannens rekommendation ska baseras parternas inlagor.”

De menar att skiljemännens tillämpning av lagen innebär att ”Hyresgästföreningens de facto-veto har återuppstått i ny tappning, trots att ett av syftena med tvistelösningslagen var att bryta detta och göra parterna jämbördiga”.

”Som nuläget är kan Hyresgästföreningen fortsätta att hålla tillbaka hyresutvecklingen genom att erbjuda enskilda fastighetsägare företagsspecifika fördelar om de accepterar en låg generell hyresjustering. Dessa uppgörelser blir sedan ledande för skiljemännens beslut.”

Därmed har det kollektiva förhandlingssystemet nått vägs ände, menar de.

Läs hela inlägget här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.