EPBD: ”Finns en del missuppfattningar att reda ut”

 

Fastighetstidningen intervjuar Tobias Walla, som leder arbetet på regeringskansliet med att implementera EU-direktivet om byggnaders energiprestanda.

Han berättar att det finns en rad EU-fonder där det finns medel som kan användas till energieffektiviseringar av byggnader. Och om att det finns en del missuppfattningar att reda ut, framför allt kring målet att uppnå ZEB-nivå (Zero Emission Building, nollenergibyggnad) till år 2050.

– Det var positivt att den preliminära överenskommelsen landade i möjligheten att ha olika tröskelvärden på ZEB-nivå för befintliga, respektive nya byggnader. Kravet innebär alltså inte att alla byggnader ska uppnå nybyggnadskrav, säger Tobias Walla, till Fastighetstidningen.

Varje medlemsland ska ta fram en nationell byggnadsrenoveringsplan, som behöver vara framtagen senast december 2026.

– Där ska nödvändiga styrmedel beskrivas utifrån en översikt av byggnadsbeståndet. I byggnadsrenoveringsplanen ska också marknadshinder och eventuella marknadsmisslyckanden analyseras för att man ska kunna landa i politiska strategier och åtgärder för genomförandet, berättar Tobias Walla.

Läs hela intervjun här.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.