Boverket föreslår en modell för bostadsbyggande med statligt stöd

På eget initiativ har Boverket tagit fram en rapport med en modell som kan hjälpa hushåll som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Boverket skriver att förslaget inte är fullt utrett ”utan modellen utgör en grund för diskussion och vidare utredning”.

Bakgrunden är att bostadsförsörjningslagen ändrades i oktober 2022, och ändringen innebär bland annat att kommunerna ska analysera vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden. Den analysen genomförs med stöd av ett underlag som Boverket förser kommunerna med. Kommunerna har sedan ett antal verktyg och styrmedel för att hantera de bostadsbehov som inte är tillgodosedda.

Boverket menar dock att man kan se behov av ytterligare verktyg som riktar sig till hushåll som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden.

På eget initiativ har Boverket därför tagit fram ett förslag till en svensk modell för inkluderande bostadsbyggande. Den bygger på samverkan mellan stat, kommun och byggaktörer för att inom ramen för nyproduktionen understödja bostadsförsörjningen för hushåll som ”har behov av att förbättra sin bostadssituation men svårigheter att få tag i en ekonomiskt överkomlig bostad som svarar mot behovet”.

Modellen innebär i korthet att kommunen anvisar mark för inkluderande bostadsbyggande, med krav på att en viss andel av lägenheterna ska ha lägre hyra och fördelas med förtur efter kriterier som kommunen fastställer. Intresserade byggaktörer tar fram koncept som inkluderar lägenheter med lägre hyra och staten möter upp med ett stöd, som kompenserar byggherren för minskade intäkter från de lägenheter som har lägre hyra.

Drivkraften har varit att hitta en modell som uppfyller tre krav:

# Att öka utbudet av ekonomiskt överkomliga bostäder

# Att förbättra träffsäkerheten i fördelningen av dessa bostäder

# Att bidra till att motverka boendesegregationen.

Läs rapporten Inkluderande bostadsbyggande med statligt stöd – en idéskiss här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.