Sveriges Arkitekter sågar förslag om attefallshus

Regeringen föreslår att krav på bygganmälan för attefallshus ska tas bort. Sveriges Arkitekter är helt emot förslaget som man menar leder till fler grannfejder och ökar risken för felbyggen.

– Regler finns av en anledning. Möjligheten att ta diskussionen om ett attefallshus i en bygglovsprocess, innan investeringen och den eventuella skadan är skedd, är bra på flera sätt. Det är bra för utformningen, kan begränsa markpåverkan och är effektivare än tillsyn i efterhand, säger Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson.

Regeringens promemoria om komplementbostadshus, eller attefallshus som de populärt kallas, har titeln ”Kravet på anmälan för komplementbostadshus och inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus ska tas bort”.

Regeringen vill ta bort kravet på bygganmälan, men Sveriges Arkitekter tycker att de bör gå åt motsatt håll och kräva bygglov. De viktigaste orsakerna är:

  • Det härliga i att själv få möjlighet att bygga exakt vad jag vill utan att be om lov överskuggas av att de närmaste grannarna kan göra exakt samma sak. Konsekvenserna kan exempelvis bli minskade värden på min fastighet och fuktskador på grund av stora markarbeten som ger felaktig dräning.
  • För den ovana byggherren som bygger utan krav på anmälan och startbesked ser vi risken att byggtekniska krav inte uppfylls. Det handlar om fundamental teknik som brandsäkerhet, att energikrav uppfylls och att taket klarar snölaster.
  • Det blir svårare att säkra plan- och bygglagens allmänna krav på en estetiskt tilltalande utformning och god livsmiljö från en social synvinkel i villa- och fritidshusområden.
  • Förslaget tar inte hänsyn till klimatförändringarnas betydelse för planering och byggande. Riskhantering kring ras, skred och erosion liksom dagvattenhantering måste vara del av kommunernas planeringsansvar, inte ligga på en enskild privatperson.
  • Att bygga ett attefallshus och/eller inreda villan till två bostäder ger redan i dag rätt att bilda en bostadsrättsförening. Det påverkar inte bara karaktären på en plats utan också funktionella behov som biltrafik och VA-system. En så stor förändring behöver beslutas av en byggnadsnämnd, som kan göra en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.

Sveriges Arkitekter skriver: ”Skrota förslaget – det skapar långdragna bevis- och överklagandeprocesser med grannar, kommun och länsstyrelse. Det lägger också processkostnaden på kommunen istället för på den privatperson som vinner på att bygga attefallshuset. Låt byggnadsnämnden, med stöd av kommunarkitekter, ta det helhetsansvar för den byggda miljön som bara det allmänna kan göra.”

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.