Skiljemannens beslut: Hyrorna i Helsingborg ska höjas med 5,3 procent

I början av året vände sig Fastighetsägarna Syd till Hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd som skulle avgöra hyresförhandlingarna om 2024 års hyror i Helsingborg. På tisdagen kom rekommendationen. Skiljemannen anser att en rimlig hyreshöjning för 2024 är 5,3 procent från 1 januari.

Skiljemannen Vanja Lycke rekommenderar, utan någon närmare motivering, att hyrorna i Helsingborg ska höjas med  5,3 procent från den 1 januari 2024.

– När motivering saknas blir det tydligt hur viktigt det är att förstå motiven till beslutet. Utan en motivering får parterna ingen vägledning i kommande förhandlingar och det är stor risk att vi hamnar i tvistelösningen igen. Vi kan konstatera att lagstiftaren behöver ta hänsyn till det i utvärderingen av lagen, säger Magnus Hulthe Andersson.

Nu när skiljemannen sagt sitt ska parterna inom två veckor omsätta rekommendationen i en förhandlingsöverenskommelse. I dagsläget ligger ett 90-tal ärenden runt om i landet och väntar på rekommendationer från oberoende skiljemän.

Hyresförhandlingarna i Helsingborg inleddes i september 2023 då Fastighetsägarna yrkade 12 procent i hyreshöjning. Förhandlingarna pågick i tre månader utan att parterna lyckades komma överens. Med stöd i den nya lagstiftningen från 2023 vände sig Fastighetsägarna i mitten av december till Hyresnämnden som utsåg hyresrådet Vanja Lycke till skiljeman. Lycke har därefter haft sex veckor på sig att komma med en rekommendation.

Så fungerar tvistelösningen

  • Tidigast 3 månader och senast 4 månader efter påbörjad förhandling kan någon av parterna vända sig till Hyresnämnden som utser en skiljeman.
  • Hyresnämnden ska utse en skiljeman skyndsamt.
  • Tvisten ska avgöras inom 6 veckor efter att skiljemannen utsetts.
  • Parterna ska sedan inom 2 veckor omsätta skiljemannens rekommendation i en förhandlingsöverenskommelse.
  • Det är parterna som delar på kostnaderna för skiljeförfarandet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.