Politik tar tid – men alternativet är sämre

 

LEDARE | Blir bostadsfrågan en valfråga 2026?
Bostadspolitikerna inser nog allvaret och de samhälleliga konsekvenserna som kan komma av en fördjupad bostadskris – frågan är om partiledningarna gör det.
Det är viktigt att branschen bidrar med perspektiv och tydlighet.

Politikutveckling tar tid. Att genomföra politiken kan kännas som att det tar ännu längre tid. Politiskt beslutsfattande är trögt och i grunden ska vi vara glada över att bo och verka i en demokrati där saker och ting har sin ordning. I grunden handlar det om att säkerställa att politiskt beslutsfattande blir så bra som möjligt. I grunden är det bra; även om man ibland kan tappa både tålamod och förståelse så är alternativen sämre.

Partierna är redan i gång med sitt interna arbete för att förbereda sig inför valet 2026 och den kommande mandatperioden. Arbetsgrupper är tillsatta och i tysthet pågår den politiska gråa vardagen. Att arbeta med politikutveckling är en del av partiernas grundverksamhet. Det tar tid. Och det är inte glamoröst. Men arbetet görs. Och det är viktigt. Om det blir bra eller dåligt, ja det tar väljarna ställning till på valdagarna.

Väljarna prioriterar nämligen fortfarande sakpolitiken före det politiska tjafset

Det parti som väljarna uppfattar har svaren på de stora samhällsproblemen brukar göra bra ifrån sig, oftast till och med vinna valen. Väljarna prioriterar nämligen fortfarande sakpolitiken före det politiska tjafset. Vilka som kommer bli valrörelsens stora frågor kan vi till stor del redan nu konstatera. Frågan är dock om bostadsfrågan kommer bli en av dessa. Historiskt sett har inte bostadspolitiken varit en fråga som resulterar i att väljarna gör ett aktivt val om vilket parti man väljer.

Om bostadsfrågan 2026 kommer att bli en så kallad vattendelarfråga låter jag vara osagt även om det är tveksamt. Men den bör kunna växa i betydelse gentemot tidigare val. Av det skälet att bostadskrisen nu börjar bli djup och den kommer bli långvarig. Vi är allt fler som tror att bostadskrisen blir så långvarig som tio år innan en ljusning sker. En sådan djup och långvarig kris kommer påverka det svenska samhället.

Den kvinna som vill fly från ett våldsamt förhållande riskerar att få bo kvar med sin förövare

De negativa konsekvenserna som bostadskrisen för med sig kommer drabba det svenska samhället brett. Ingen kommer egentligen lämnas oberörd. För den som vill flytta till studier, jobb eller kärleken så kommer det bli svårare. För ungdomarna som vill flytta hemifrån och starta sin resa in i vuxenlivet kommer den att senareläggas. Den kvinna som vill fly från ett våldsamt förhållande riskerar att få bo kvar med sin förövare. För de som har svårt att få bostad idag kommer det bli än svårare imorgon och hemlösheten riskerar att öka som konsekvens av det. De allmänna samhällsproblemen riskerar att växa sig större på grund av bostadskrisen. Och den krisen kommer förr eller senare påverka oss alla negativt.

Ser de politiska partierna detta? Jag ska ärligt säga att jag inte vet. De politiker som jobbar med bostadspolitiken ser säkerligen problemen, men jag är osäker på om partiledningarna gör det. Det finns således en risk att partierna möter väljarna i valet 2026 utan att ha svaret på ett av de stora samhällsproblemen, nämligen bostadskrisen. Det vore djupt olyckligt. Dels för att det kommer ta ännu längre tid innan bostadskrisen kan lösas, men än mer olyckligt i och med att samhällsproblemen riskerar att fördjupas.

För att politiken ska kunna ta del av detta från branschen krävs löpande samtal och dialog samt tydlighet

Vad kan då branschen bidra med så att politiken rör sig framåt? Branschen kan bidra med kunskap, perspektiv och tydlighet. För det är trots allt så att branschen har full insikt i krisen och hur djup och långvarig den blir. Kunskapen finns om orsakerna och om lösningarna. Perspektiven finns på vad som behöver göras på kort respektive lång sikt. För att politiken ska kunna ta del av detta från branschen krävs löpande samtal och dialog samt tydlighet. Branschen gör idag mycket och det förs samtal emellan branschen och politiken vilket är mycket bra. Många av oss deltar aktivt i dialogen och vi själva tycker att vi är tydliga. Trots det tycks det som vi inte når hela vägen fram.

Ju förr samtalen kommer i gång och desto tydligare branschen är desto bättre blir lösningarna

Mitt medskick och önskan till både branschen och politiken är att möta varandra oftare. Lyssna på varandra. Ta del av varandras kunskaper och erfarenheter. Och gör det kontinuerligt. För trots allt är demokratin det bästa sättet vi har att lösa samhällsproblem på. För att lösningarna ska bli så bra som möjligt och kunna komma på plats skyndsamt så behövs fler samtal. I den bästa av världar skulle det kunna innebära att bostadspolitiken inte alls blir en valfråga i valet 2026 för att problemen redan skulle vara på väg att lösas. Men oavsett om bostadsfrågan blir en del av valrörelsen 2026 eller inte så måste bostadskrisen lösas och en bärande del i att hitta breda lösningar är att branschen bidrar till partiernas politikutveckling. Så, ju förr samtalen kommer i gång och desto tydligare branschen är desto bättre blir lösningarna.

Kent Persson
Vd för Bopol AB, som driver Bostadspolitik.se
Samhällspolitisk chef, Heimstaden

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. De inslag, som vissa debattörer för fram i diskussionen, som att marknadshyror skulle vara lösningen på bostadskrisen, ser bara till den ena sidan av problematiken. Om hyran stiger till över 50% av nettoinkomsten utan att staten går in och höjer bostadsbidrag/bostadstillägg, så löser man inga problem!

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.