Boverket föreslås få nytt ansvar inom det civila försvaret

 

På måndagen lämnade Utredningen om näringslivets försörjningsberedskap – med utredaren Pär Malmberg – över sitt delbetänkande till energi- och näringsminister Ebba Busch. I betänkandet föreslås bland annat att en ny beredskapssektor för industri, bygg och handel skapas och att Tillväxtverket, SGU och Boverket får nya ansvar inom det civila försvaret.

– Näringspolitiken spelar en viktig roll i uppbygganden av ett robust och motståndskraftigt näringsliv, det är viktigt i fredstid såväl som i kristid. Det är därför angeläget att industrifrågor och relevanta myndigheter i näringspolitiken ges en tydlig plats i det civila försvaret, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– En sammanhållen, långsiktig och robust försörjningsberedskap måste involvera näringslivets aktörer. Det är en förutsättning för att bygga ett starkare totalförsvar, säger minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Utredningen har identifierat att det nuvarande beredskapssystemet saknar tre viktiga samhällsfunktioner – industri, bygg och handel. I betänkandet föreslås därför att en ny sektor skapas som komplement till de tio befintliga sektorerna.

Därtill pekar utredningen på att det ansvar som Tillväxtverket, SGU och Boverket har i dag behöver förändras för att bättre möta näringslivets och det övriga samhällets behov av stöd för att säkerställa tillgången till samhällsviktiga varor och tjänster i kris eller höjd beredskap. Därför föreslås myndigheterna utses till beredskapsmyndigheter. Tillväxtverket föreslås bli sektorsansvarig myndighet.

Utredningen ska redovisa sitt slutbetänkande senast den 31 oktober 2024.

Läs delbetänkandet här.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.