Boije: FI måste göra ordentliga samhällsekonomiska analyser

 

Finansinspektionen har ett alltför snävt angreppsätt i sina analyser av kreditrestriktionerna. Det gäller inte bara om man beaktar plus och minus med dem ur ett allmänt välfärdsperspektiv utan också om man intar det snäva skuldperspektiv som Finansinspektionen gör, skriver Robert Boije, chefsekonom på SBAB i en slutreplik på Dagens Industri.

Robert Boije menade i ett tidigare inlägg att det saknas viktiga aspekter i FI:s analys där de avråder från regeringens förslag att höja bolånetaket.

FI svarade att deras analyser är bredare och bättre än Boije antytt.

I sin slutreplik går Boije i clinch med FI:s Thomas Nielsens påstående om analyserna av personer som tar blancolån för kontantinsatsen i andra banker än de har sitt bolån i.

”Det ger dock ingen heltäckande bild över vilka blancolån som tas till kontantinsatsen vid själva bolånetillfället och inte heller om bolånetagaren får hjälp till kontantinsatsen av till exempel föräldrar.”

Boije skriver vidare:

”Jag fick i dagarna veta att FI faktiskt har beställt en extern forskningssammanställning där den danska professorn Jesper Rangvid vid Köpenhamns handelshögskola fått i uppdrag att titta på effekterna av kreditrestriktioner som bolånetak och amorteringskrav utifrån empiriska erfarenheter i olika länder. Rapporten är upplagd på professor Rangvids hemsida men ännu inte, såvitt jag kan se, på FI:s webbplats. Det finns flera intressanta slutsatser i forskningsrapporten apropå Nielsens kommentar att en höjning av bolånetaket leder till högre skulder, vilket han tolkar som entydigt negativt. Rangvid skriver att en viktig slutsats är att minskad skuldsättning hos hushållen genom kreditrestriktioner inte nödvändigtvis förbättrar hushållens välfärd om de samtidigt försämrar hushållens likvida ställning – ett av de argument jag tryckte på i min första artikel.”

Boije avslutar med att konstatera att han delar FI:s hållning kring olika analyser och utredningar som är på gång. ”Det är bra men rimligen borde väl FI själva utifrån sitt uppdrag också kunna avkrävas sådana analyser? Jag är övertygad om att FI:s duktiga analytiker kan bidra med det. De gedigna forskningssammanställningar som den som gjordes av expert- och tjänstemannagruppen på FI och den nu aktuella studien av professor Rangvid borde vara till stor nytta vid sådana analyser.”

Läs hela inlägget här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.