Lantmäteriet prioriterar ner nyproduktion av bostäder

 

Från 1 juli kommer färre typer av lantmäteriförrättningar att prioriteras. Bland annat kommer man inte att prioritera nyproduktion av bostäder.

Förändringen ska frigöra tid för handläggning och skapa en effektivare ärendeprocess med kortare kötider för de flesta, menar Lantmäteriet.

– Vi ändrar för att få en bättre genomströmning av ärenden. Några förrättningsärenden kommer att få vänta lite längre på handläggning. Men i det stora hela får vi en effektivare ärendehantering där de allra flesta sökanden kommer att uppleva kortare kötider, säger Arwid Dahlberg, chef för verksamhetsområde Fastighetsbildning.

De prioriterade ärendena i Lantmäteriets förrättningsarbete utgör i dag ungefär 27 procent av alla ansökningar, vilket motsvarar 2 800 ärenden. För ärenden som prioriteras är kötiden kortare, men övriga ärenden får vänta längre på att handläggningen kan börja. Det tar även mycket tid och resurser att utreda vilka ansökningar som ska prioriteras av särskilda skäl.

Prioritering av lagstadgade ärendetyper

Från och med den 1 juli ändras prioriteringen så att den endast sker enligt lagstiftning, annan författning, regleringsbrev eller regeringsuppdrag. Vissa typer av ansökningar som redan idag prioriteras faller även in under de prioriteringar som gäller efter den 1 juli och kommer även fortsättningsvis att prioriteras, som bredbandsärenden. Prioritering gäller också fortsatt när sökanden återkallar sin ansökan eller när ett ärende ska avvisas, enligt lagstiftningens krav på skyndsamhet.

Prioritering i samband med nybyggnation tas bort

Förändringen innebär att ärenden som rör nybyggnation av bostäder och tillhörande infrastruktur inte längre prioriteras. Om det uppstår ett behov av att prioritera dessa ärenden på nytt finns sådana möjligheter genom lagreglering eller regeringsuppdrag, skriver Lantmäteriet. Även ”särskilda skäl” försvinner som prioriteringsgrund. Det kan gälla ansökningar där man till exempel begär förtur för att det finns en uppenbar risk att den sökanden drabbas av svåra olägenheter eller stora ekonomiska skador.

Ärenden som kommer in till Lantmäteriet innan den 1 juli kommer att handläggas efter de äldre prioriteringsgrunderna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.