Eskilandersson: Det finns ingen motsättning

 

Sverigedemokraternas Mikael Eskilandersson svarar på Christina Heikels replik: ”Det finns ingen motsättning mellan vårt budskap och att bygga där jobben finns”.

Vi driver tydlig politik för förenklade byggmöjligheter för att kunna bygga i hela Sverige. Christina Heikel har replikerat på vår artikel Jordbruksmark ska inte ätas upp på grund av skapad bostadsbrist. Hon poängterar bostadsbyggandets betydelse för arbetsmarknad och näringsliv istället för att se på orsaken till bostadsbristen i form av asylinvandringen och syftar på delar av det vi tog upp i artikeln.

Det finns ingen motsättning mellan vårt budskap om vad bostadsunderskottet beror på, att bygga där det behövs och där jobben finns.

Arbetsmarknaden har i vissa orter drabbats av dubbel bostadsbrist, där både spetskompetens för arbetsmarknadens behov och migranter behövt bostäder

Men skapade arbetstillfällen är knappast huvudorsaken till bostadsbristen då samtidigt över en miljon människor kommit till Sverige som flyktingar eller anhöriga till flyktingar, vilka alla då behövt bostad. Arbetsmarknaden har i vissa orter drabbats av dubbel bostadsbrist, där både spetskompetens för arbetsmarknadens behov och migranter behövt bostäder, men dessa orter motsvarar inte grunden till Sveriges bostadsbrist.

Det råder ingen tvekan om att det behöver byggas, inte minst där människor vill bo och kan jobba. För det krävs att vi agerar med en rad olika åtgärder, inte minst för att rätta till tidigare regeringars ovilja att genomföra konkreta åtgärder för att korta ledtider och förenkla regelverken.

Dessutom behöver byggprocesserna förenklas och kortas när det gäller kommunernas planering och bygglovshantering

För att öka efterfrågat byggande, krävs först och främst motverkande av inflationen vilket regeringen med stöd av Sverigedemokraterna gör. Det har inverkat till stabilisering av räntorna och en mer stabil ekonomisk situation. Det stämmer att företagen behöver spetskompetens och det behövs bostäder i attraktiva lägen i alla upplåtelseformer. Av den anledningen driver vi sedan tidigare förslag om att skapa förutsättningar för företagsbostäder och delningsbostäder. Viktigt för att gynna byggande är att lossgöra skyddad attraktiv mark för att kunna bygga i hela Sverige, strandskyddet behöver reformeras och byggande i riksintresseområden förenklas. Dessutom behöver byggprocesserna förenklas och kortas när det gäller kommunernas planering och bygglovshantering. Vi ser även behovet av fler bygglovsbefriade lösningar och vill se en nationellt typgodkänd husmodell, Sverigehuset, vilket kommer att minska kostnader och förenkla byggande. Vi menar också att digitaliseringen behöver öka inom kommunernas hantering, och Lantmäteriet har redan fått ett tydligt digitaliseringsuppdrag som ska korta handläggningstider och snabba upp processen runt planarbetet.

Flera aktuella åtgärder är utredning av amorteringskravet, höjning av bolånetaket och höjt rotavdrag

I överenskommelse med Tidöpartierna ska strandskyddet luckras upp genom att införa lättnader där beredningsunderlag finns, en utredning ska också tillsättas för att öka möjligheten att bygga nära stränder. Tillsammans med regeringen har Sverigedemokraterna även infört planeringsstimulans för småhusbebyggelse och för omvandling av lokaler till bostäder samt privatuthyrning ska förenklas. Vidare ska en modell för hyrköp av lägenheter undersökas samt utvidgning av systemet för ägarlägenheter utreds. Flera aktuella åtgärder är utredning av amorteringskravet, höjning av bolånetaket och höjt rotavdrag.

Sverigedemokraterna har också länge drivit förslag om förmånligt bolån för förstagångsköpare vilket bör kombineras med fler åtgärder, ytterligare sänkt fastighetsavgift, utökad gräns för det möjliga beloppet för uthyrning av bostad och att undersöka möjligheten till rotavdrag för hyresrätter.

Alla dessa åtgärder gynnar på olika sätt byggande och möjligheterna att skaffa bostad, något som är viktigt för en långsiktigt hållbar bostadspolitik för bostäder som människor vill ha, där jobben finns och för att kunna leva i hela Sverige.

Mikael Eskilandersson
Civilpolitisk talesperson, Sverigedemokraterna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.