Bostadsmarknaden brister för att arbetstillfällena skapas  

 

DEBATT | Christina Heikel replikerar på Mikael Eskilandersson: ”Hellre än att som i det här fallet titta enbart på asylinvandringen, vore det önskvärt att bostadspolitiker i allmänhet la större vikt vid betydelsen för arbetsmarknaden och det näringsliv som kan bygga välstånd och konkurrenskraft i en utmanande värld.”

Bristen på bostäder finns där jobben finns. Prognoserna behöver ses med perspektivet att det bostadsbyggandet behövs för att kompetensförsörja näringslivet, i storstäder och var stora investeringar nu sker. I annat fall växer samhällskostnaderna, den ekonomiska krisen fördjupas och Sveriges konkurrenskraft urholkas.

Inom en ansvarsfull migrationspolitik finns också en helt nödvändig arbetskraftsinvandring

I etablerings- och expansionskommuner som exempelvis kustnära Göteborg och Mariestad, är prognoserna för befolkningstillväxten varken motiverad av asylinvandringen eller skulle ha sitt bostadsbehov löst av de åtgärder som Mikael Eskilandersson föreslår. Inom en ansvarsfull migrationspolitik finns också en helt nödvändig arbetskraftsinvandring.

Spetskompetensen efterfrågar attraktiva bostäder i attraktiva lägen, i alla upplåtelseformer. Småhus med goda pendlingsmöjligheter till arbetsplatsen, centrala lägenheter med stadsliv och i ökande grad hyresrätter med höga kvaliteter. Bostäder som också kräver en starkare köpkraftig efterfrågan.

I Göteborgs fall stoppades den här mandatperioden planeringen av tusentals småhus som hade gynnat kompetensförsörjningen till fordonsindustrin inte minst, med en svepande motivering om att jordbruksmark skulle värnas för livsmedelsförsörjningen

Hellre än att som i det här fallet titta enbart på asylinvandringen, vore det önskvärt att bostadspolitiker i allmänhet la större vikt vid betydelsen för arbetsmarknaden och det näringsliv som kan bygga välstånd och konkurrenskraft i en utmanande värld.

I Göteborgs fall stoppades den här mandatperioden planeringen av tusentals småhus som hade gynnat kompetensförsörjningen till fordonsindustrin inte minst, med en svepande motivering om att jordbruksmark skulle värnas för livsmedelsförsörjningen. Trots att den urbana marken i egentlig mening inte går att bedriva jordbruk på. Vi efterfrågar ett verkligt hållbart tillväxtperspektiv såväl lokalt som nationellt.

Bostadsbrist är i grunden en konsekvens av prisregleringen på hyresrätter och dess effekter spiller över på marknaden för ägda bostäder

De viktigaste för att få i gång bostadsbyggandet i närtid, är att stärka hushållen köpkraft och avreglera nyproduktionen av hyresrätter. Samtidigt som strukturreformer genomförs. Bostadsbrist är i grunden en konsekvens av prisregleringen på hyresrätter och dess effekter spiller över på marknaden för ägda bostäder.

Ett reformerat strandskydd välkomnas naturligtvis som en möjlighet för att det kan byggas fler bostäder i attraktiva lägen. Det kommer bidra till att kompetensen både kommer vilja och kunna bo i de arbetsmarknadsregionerna var näringslivet växer och jobben skapas.

Christina Heikel
Stadsutvecklingsansvarig på Västsvenska Handelskammaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.