#217 Ola Månsson om bakbonusarna: Det saknas tillit mellan de olika delarna i kedjan

 

BOPOLPODDEN | Ja, bakbonusar är fel och borde inte användas. Men anledningen till att de finns är sättet att upphandla, som pressar ner timpriserna. En lösning kan vara att upphandla med fast pris istället för löpande. Det är Ola Månssons respons på de uppmärksammade avslöjandena om systematiskt fakturafusk i byggsektorn. Installatörsföretagens vd ger också sin syn på hur bostadsbyggandet kan öka, hur en större satsning på energieffektivisering vore bra för både klimatet och branschens kompetensförsörjning – och om varför han planerar att sluta på Installatörsföretagen. Lennart Weiss kommenterar och Anna Bellman programleder.

Anna Bellman och Ola Månsson.

Ett par dagar innan vi spelade in veckans Bopolpodd gick Ola Månsson ut med att han slutar som vd på Installatörsföretagen efter sju år.
– Ja, det var ett tufft beslut. Men det är dags nu, det är rätt timing. Det är mellan två avtalsrörelser där man som vd är väldigt engagerad och vi har lagt upp en långsiktig målsättning för Installatörsföretagen, säger Ola Månsson som dock inte kommer att gå i pension: ”Det där ordet känner jag inte till.”

Installatörsföretagen har faktiskt haft ett ganska bra 2023 – de kommer generellt in sent i projekten.
– Mycket har handlat om att avsluta projekt som påbörjats för länge sen. Men framåt ser det tuffare ut.

Liksom många i byggsektorn fruktar Ola Månsson ett kompetenstapp, i linje med på 1990-talet.
– Vi får inte göra som på 90-talet då vi tappade en hel generation av ingenjörer och yrkesarbetare.
– Jag tycker nog att de politiska besluten i vissa frågor kunde komma mycket snabbare.

Vill satsa på energieffektivisering

Ola Månsson efterlyser främst politiska satsningar på energieffektivisering.
– Vi har 4 000 medlemmar och 60 000 som jobbar i medlemsföretagen. Våra medlemmar är en förutsättning för klimatomställningen, liksom byggsidan. Vi har ju nya EU-regler på gång som kräver att fastigheterna effektiviseras – varför inte hitta då möjligheten att göra det nu när det finns resurser?

För några veckor sedan gästade Nima Assadi Bopolpodden och berättade som sitt verktyg Costcheck, och menar att det pågår ett utbrett, systematiskt och taktiskt fakturafusk i branschen: Nio av tio företag får rabatter som de väljer att inte redovisa för sina kunder.
– Allt vad gäller bakbonusar och kickbacks – ja, det är ju helt fel att använda. Det ska vara rätt pris. Däremot årsomsättningsrabatter är en helt annan sak (vilket Nima Assadi håller med om).

Då måste man ta igen pengarna i materialet och då blir det fel

Ola Månsson berättar att Installatörsföretagen som organisation utbildar medlemsföretagen och försöker då dem att inte använda bakbonusar. Samtidigt säger han att det finns två sidor av det här myntet – om materialkostnader är den ena så är timpriserna den andra.
– Man handlar upp – från offentliga upphandlare till och med – till priser på timarvordet som inte går ihop när man ska betala enligt kollektivavtal. Det blir väldigt låga priser för att vinna upphandlingen. Då måste man ta igen pengarna i materialet och då blir det fel.
– Bolagen måste få pengar i kassan och då kan det uppstå felaktigheter som du kallar fusk – och det är ju fusk.

Ola Månsson pratar om en saknad tillit mellan de olika delarna i byggkedjan.
– Hade man bara sett till att handla upp med stor tillit och förstå vilket timpris en installatör behöver, då är det självklart för en entreprenör att också se till att kunder får rätt pris på materialet.

Men där är inte branschen i dag.
– För att komma dit krävs dialog. Den dialogen saknar jag.

Och det finns även ett annat, enklare, verktyg, menar Ola Månsson:
– Se till att handla upp din installatör på fast pris. Sätt ett fast pris i konkurrens med andra så får du lägsta materialpriset du kan få, då handlar det om helheten.

Lennart Weiss.

Bostadspolitik.se:s Lennart Weiss kommenterar:

– Det är bra att vi får en diskussion om frågorna kring de olika rabatterna och bra att Ola Månsson ställer upp och ger sin och Installationsföretagens syn på detta. Debatten behöver fortsätta, gärna i öppna sammanhang.

– Jag reflekterar över att Ola säger att årsomsättningsrabatterna kommer kunderna till godo – där säger Nima Assadi att installatörerna väljer att inte visa hela rabatten på fakturorna, och förhåller det sig så – då är det ett problem. Jag konstaterar att de två har en skillnad i synsättet där.

– Ola förde ett intressant resonemang kring det här med timpriserna – det är otydligt vad som är ett korrekt timpris, det hade varit bra om Installationsföretagen gick ut och var tydliga där.

– Det här med fast pris håller jag ju med om. Samtidigt finns det en del undantagssituationer där det är svårt att arbeta med fast pris – tidiga skeden, löpande förvaltning som ändrar karaktär hela tiden, specialfastigheter där handlingarna är hemliga och så vidare.

Lennart Weiss delar helt Ola Månssons oro för kompetensförsörjningen och risken att återigen göra samma misstag som på 90-talet.

– Jag är förvånad över att branschen inte har lyft frågan om permitteringsstöd av den typ som industrin har. Det skulle vara ett stöd för företagen att behålla och vidareutbilda kompetensen. Det är en fråga som borde lyftas i debatten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.