Veckans Aktuellt v8: En extremt relevant rapport – och flera sågningar

 

VECKANS AKTUELLT | Stockholms Handelskammares nya rapport är extremt relevant och kan förhoppningsvis leda till att fler politiker får upp ögonen för den viktiga kopplingen mellan bostadsmarknad och arbetsmarknad. Stefan Ingves tankar är mindre relevanta, menar vår expertkommentator Lennart Weiss som inte heller har mycket till övers över akademikernas syn på statens inblandning i de stora industrisatsningarna – eller finansmarknadsministerns bortviftande av förslagen om SBAB. Däremot är det bra att politiker från båda hållen lyfter den oerhört viktiga frågan om arbetsplatsolyckorna. Programledare: Anna Bellman.

Stockholms Handelskammare kom med en ny rapport som sa att notan för byggkrisen kan bli över 1000 miljarder kronor om inga åtgärder sätts in.
– Det här är en extremt relevant rapport och jag hoppas att fler handelskammare gör likadana. Det handlar alltså om att företag inte kan fortsätta växa för att det inte går att rekrytera personal för de har ingenstans att bo. Det leder till att företaget stagnerar eller väljer att satsa någon annanstans. Vi pratar ofta om bostadsmarknaden ur ett socialt perspektiv – debatten om kopplingen till arbetsmarknaden förtjänar att ta större plats i debatten. Jag hoppas att det här kan leda till att politiken får upp den frågan på agendan mer, säger Lennart Weiss i podden.

Redaktionen är oense – precis som den ska vara
I slutet av förra veckan kom utredaren Peter Larsson med ett delbetänkande kring statligt stöd för bostadsbyggande i Norrland. Han kom med tre konkreta förslag – att möjliggöra för Norrlandsfonden att finansiera bostadsbyggande. Att införa en statlig kreditgaranti – och en statlig hyresförlustgaranti. Lennart Weiss var positiv i sin initiala kommentar – medan Kent Persson var mer tveksam i ledaren i tisdags.
– Vi är inte oense om att det behövs flera olika verktyg, däremot ser vi olika på vilken effekt hyresgarantier kan ge. Jag har en annan infallsvinkel än Kent. Jag menar att många mindre fastighetsbolag är svaga finansiellt, de har inte tillräckligt med eget kapital – en hyresgaranti kan vara ett sätt att minska bankernas risk. Nu när Norrland behöver både ökad befolkning och en ökad bostadsförsörjning kan hyresgarantier vara en del av den nödvändiga mixen.

Saknar inte den förre riksbankschefen
Svenska Dagbladet gjorde en stor intervju med den förre riksbankschefen Stefan Ingves, som nu, efter att han lämnat Riksbanken, är tydlig med vissa ståndpunkter: Han tycker vi borde byta valuta till euron, att Riksbanken och Finansinspektionen borde slås ihop och att det borde till stora reformer på bostadsmarknaden: – Marknadshyror, fler hyresrätter, högre fastighetsskatt och borttagna ränteavdrag med mera.
– Jag saknar inte Stefan Ingves som riksbankschef…
– Det här med fastighetsskatt och slopade ränteavdrag – ja, vill man ha ett prisfall som gör hushållen fattigare och som är skadligt för samhällsekonomin och i slutändan kan slå mot det finansiella systemet, då ska man göra som han vill. Han var inte bra på konsekvensanalyser som riksbankschef och han är uppenbarligen inte bättre på det nu.

Bra att politikerna vaknar
I förra veckan samtalade regeringen med flera branschorganisationer om de alltför många arbetsplatsolyckorna. Samtidigt kom Socialdemokraterna med tio förslag för att minska dödsolyckorna på arbetsplatserna. Bland annat efterlyser de en lag om att begränsa antalet underleverantörer, de vill inrätta en bred kriskommission, att Arbetsmiljöverket ska ha fler inspektörer och genomföra fler inspektioner och att skyddsombuden alltid ska vara knutna till facket.
– Det är bra att det politiska systemet vaknar ordentligt. För att sätta problemet med arbetsplatsolyckorna i perspektiv: Förra året dog dubbelt så många i arbetsplatsolyckor som i gängskjutningar. Och olyckorna leder till notiser i tidningarna. Det krävs fruktansvärda olyckor som hissolyckan i Sundbyberg för att det ska uppmärksammas ordentligt.
– Flera förslag är bra, till exempel förslaget om kriskommission. Myndigheterna måste också få mer resurser för inspektioner. Både Arbetsmiljöverket och Skatteverket gör färre inspektioner i dag jämfört med för några år sedan.

Vad vill finansmarknadsministern?
Lennart Weiss skrev för ett par veckor sedan en ledare om den statliga banken SBAB och föreslog att staten skulle kunna sänka avkastningskraven på banken. Socialdemokraterna gick sedan ut och föreslog samma sak plus att man också ville att SBAB skulle breddas och bli mer av en fullservicebank. Finansmarknadsminister Niklas Wykman kallar S-förslagen ”populistiska”.
– Finansministern har varit ute och pratat om bankernas stora vinster och att de stora utdelningarna är utmanande. Finansinspektionen har påtalat bristen på konkurrens inom banksektorn. Socialdemokraternas förslag om att använda SBAB för att öka konkurrensen är bra och konstruktivt. Men vad vill finansmarknadsministern? Går han ut och bemöter på det här sättet för att han inte har några egna förslag?

En miljon hyresgäster saknar fortfarande besked om sina hyror för 2024.
– Det är uppenbart att systemet håller på att haverera. Jag hör från fler och fler inom allmännyttan att treparten gungar allt mer – och då är ändå allmännyttan en av de parterna som hårdast har försvarat den.

 

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Det mest skadliga för samhällets utveckling är inte fastighetsskatt och slopade ränteavdrag, utan den höga beskattningen av arbete. Alternativen till beskattning av arbete är i princip beskattning av konsumtion och beskattning av kapital. Beskattningen av konsumtion begränsas av skattenivåerna i omvärlden, samma sak gäller ränteinkomster. Återstår beskattningen av fastigheter, som i Sverige är mycket lägre än i många andra länder. Det leder till låga boendekostnader för den som har, höga inträdeskostnader för den som inte har, och till höga markprier. Det leder till överkonsumtion av bostadsyta vilket bidrar till det stora klimatavtrycket, det försvårar (tillsammans med reavinstskatten) rörligheten på bostadsmarknaden och en del annat elände. Vi behöver snarast återgå till en realistisk beskattning av realkapital.

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.