”Vägen mot en klimatneutral byggindustri går via politiken”

Fossilfritt Sveriges Svante Axelsson skriver, tillsammans med företrädare för flera olika branschorganisationer från byggsektorn på Dagens Industri om den nya färdplanen som lämnades över till bostadsminister Andreas Carlson i veckan.

Grundmålsättningen är att hela sektorn ska vara fossilfri och koldioxidneutral till år 2045.

Men för att detta ska förverkligas krävs politiska åtgärder.

Axelsson och de andra skriver om några av de viktigaste förslagen, bland andra:

# Inför gränsvärden för klimatpåverkan från nya byggnader, samt utökade krav på att deklarera klimatpåverkan ur hela livscykelperspektivet.

# Ändra regelverk för en effektivare användning av befintligt bestånd så att kontorslokaler kan omvandlas till lägenheter samt för att undvika rivning och ökad materialanvändning.

# Skapa förutsättningar för en grön industriomställning för byggmaterial samt bygg- och installationsprodukter genom effektiva tillståndsprocesser och säkrad tillgång till fossilfri el.

# Inför krav på att höga klimatambitioner alltid ska vara en beslutsfaktor vid offentliga investeringar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.