”Företagsbostäder kan vara på väg att försvinna”

 

Företagsbostadsbolagen (FBB), en sammanslutning av åtta företag som erbjuder företagslägenheter för tillfälliga behov, presenterar idag en rapport som varnar för att företagsbostäder som boendemodell är hotad och därigenom kompetensförsörjningen i Sverige.
Rapporten pekar på svårigheten för företag och organisationer att rekrytera rätt kompetens till specifika platser och uppdrag. I rapporten betonas att företagsbostäder, som bland annat tillhandahålls av FBB:s medlemsföretag, har blivit en viktig lösning för företag och organisationer som behöver kunna erbjuda temporära boenden för anställda.Bakgrunden till rapporten är en prejudicerande dom från Högsta domstolen från december 2022 som medför allvarliga konsekvenser för företagsbostäder. HD-domen, som stipulerar att andrahandshyresgäster ska ha samma rättigheter som förstahandshyresgäster, har redan lett till ändrad praxis från hyresnämnderna och uppkomsten av juridiska tjänster som driver återbetalningskrav gentemot fastighetsägare.

– HD-domen har medfört att flexibiliteten på bostadsmarknaden minskat ytterligare. Företag som behöver kunna erbjuda anställda tillfälliga bostäder får allt svårare att möta detta behov. Att kunna erbjuda inflyttad personal boende är avgörande för att Sverige och svenska företag ska kunna konkurrera om spetskompetens på den globala marknaden, säger Niclas Blåklinth, talesperson för FBB.

Utan möjlighet till tillfälliga bostäder kommer rekryteringar av specialister försvåras kraftigt, menar FBB, som därför vill att det ska införas särskilda undantagsbestämmelser i hyreslagstiftningen för temporära personalboenden.

– I samma stund som domen föll blev det här en fråga för politiken. Om vi ska lyckas säkra tillgången till företagsbostäder och därigenom möjliggöra en smidigare och mer effektiv kompetensförsörjning för svenska företag behöver regeringen agera nu, säger Niclas Blåklinth.

Läs hela rapporten här. 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.