Ny färdplan för fossilfri konkurrens: ”Fossilfrihet och lönsamhet går hand i hand”

Bygg- och anläggningssektorn överlämnade på onsdagen fram en uppgraderad färdplan med uppmaningar till regeringen och åtaganden till branschen för att öka tempot i Sveriges klimatomställning.

– När rätt förutsättningar är på plats kommer bygg- och anläggningssektorn med stolthet visa hur fossilfrihet och lönsamhet går hand i hand, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

I den uppgraderade färdplanen preciserar bygg- och anläggningssektorn 14 politiska förslag som behöver genomföras för att sektorn ska klara målet om nettonoll-utsläpp av växthusgaser 2045.

– Det är nu omställningen sker. Därför måste stat, regioner och kommuner bidra ännu mer till att stötta sektorns klimatomställning, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Fastighetsägarna Sveriges vd Anders Holmestig säger:

–Hela sektorn verkar nu för effektivare resursanvändning och cirkulära resursflöden. Den gemensamt framtagna resurshierarkin genomsyrar hela färdplanen och de uppmaningar sektorn ger till beslutsfattare. Att optimera nyttjandet av det som redan är byggt är en nyckel till minskad klimat- och miljöpåverkan.

–Vi uppmuntrar Fastighetsägarnas samtliga medlemmar att följa färdplanens åtaganden. Under 2024 inbjuds medlemmar att antingen förnya sin underskrift eller skriva under färdplanen för första gången.

Bygg- och anläggningssektorn vill bland annat se gränsvärden för klimatpåverkan från nya byggnader och utökade krav på att deklarera klimatpåverkan ur hela livscykelperspektivet, ändrade regelverk för en effektivare användning av befintligt bestånd så att exempelvis fler kontorslokaler kan omvandlas till lägenheter samt att höga klimatambitioner är en beslutsfaktor vid offentliga investeringar.

– Tiden är mogen att skala upp alla lyckade pilotprojekt så att en halvering av utsläppen vid nybyggnation, renovering och underhåll blir det nya normala. Det är mycket glädjande att bygg- och anläggningssektorn visar att de är redo redan idag, säger Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige.

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom bygg- och anläggningssektorn togs fram 2018. Byggföretagen, Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen, Sveriges Allmännytta och Trafikverket arbetar med den.

Målen för att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn är:

2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend.

2030: 50 procent minskade utsläpp av växthusgaser.

2040: 75 procent minskade utsläpp av växthusgaser.

2045: Nettonollutsläpp av växthusgaser.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.