Finanspolitiska rådet vill se register över tillgångar och skulder

 

”Att medvetet undanhålla fakta kan inte vara en bra strategi om man vill bygga en stark demokrati”, skriver Finanspolitiska Rådet, under ledning av Lars Heikensten, på DN Debatt.

I november 2022 lämnades utredningen ”Hushållens tillgångar och skulder” över till regeringen. Där föreslås att ett register ska införas över hushållens tillgångar och skulder, ett register som liknar det som användes för för den förmögenhetsskatt som togs bort 2007.

Kritiker menar att det här kan vara ett första steg till att återinföra förmögenhetsskatten och att det hade blivit väldigt omfattande och därmed dyrt att genomföra.

Riksbanken, Riksgälden och Finans­inspektionen har däremot ställt sig positiva till förslaget och även Finanspolitiska Rådet menar nu att det bör införas.

De resonerar på DN Debatt om vad skillnaderna i svenskars förmögenhet leder till för samhället och skriver:

”Också skattesystemet kan förbättras. Det kan ges samma omför­delande effekt som i dag men samtidigt vara betydligt effektivare ur välståndssynpunkt. Bland ekonomer råder en bred konsensus om att skatterna på kapital, däribland fastigheter, behöver höjas medan de på arbete bör sänkas.”

”Låt oss avslutningsvis lyfta fram behovet av fakta. De stora förändringar som har skett när det gäller omfattningen och fördelningen av förmögenheter påverkar vår bild av utvecklingen och kan komma att ha en djup inverkan på det svenska samhället.

Det finns ett förslag på hur kunskapen på detta område kan förbättras i betänkandet ”En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder” (SOU 2022:51). I likhet med till exempel Riksbanken, Riksgälden och Finans­inspektionen anser vi att utredningens förslag bör genomföras. Att medvetet undanhålla fakta kan inte vara en bra strategi om man vill bygga en stark demokrati.”

Läs hela inlägget här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.