FI ställer krav på digitala amorteringsunderlag

 

Finansinspektionen har nu tagit beslut: Från och med september måste banker och andra bolåneföretag lämna amorteringsunderlag digitalt och snabbt.

Åtgärden gör det enklare för kunderna att ta del av amorteringsunderlaget och kan öka rörligheten på bolånemarknaden.

Alla med bolån har sitt lån antingen i en bank eller i ett annat bolåneföretag. Om en bolånekund vill byta bank behöver kunden ett amorteringsunderlag. Utan ett amorteringsunderlag kan flytten inte genomföras. I många fall kan inte kunden få detta underlag digitalt.

Finansinspektionen har nu beslutat att banker och andra bolåneföretag både ska kunna ta emot en begäran om amorteringsunderlag och lämna underlaget till kunden digitalt, och på andra lämpliga sätt. Amorteringsunderlaget ska lämnas skyndsamt. Det innebär att inget onödigt dröjsmål får ske.

− Detta är en konkret åtgärd för att stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden. Kunder upplever att det kan vara svårt att påverka sin situation och att det kan vara besvärligt att flytta sitt bolån. En orsak bedöms vara att långivarna av olika anledningar försenar eller försvårar för kunderna att få ut amorteringsunderlaget, säger Daniel Barr, generaldirektör på FI.

Digitala underlag kan öka rörligheten och därmed också konkurrensen mellan bankerna. Samtidigt minskar utrymmet för banker att missbruka kundernas beroende av sitt amorteringsunderlag. De nya reglerna gäller från och med den 1 september 2024.

Sedan tidigare har FI föreslagit en ny modell för att beräkna ränteskillnadsersättning som gör det enklare att bryta bolån i förtid. FI har också ett pågående arbete om fler åtgärder för att stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden. Det arbetet ska redovisas i slutet av maj.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.