#216 Johnny Kellner: Sex decenniers kamp för hållbarhet

 

BOPOLPODDEN | När han skrev i personaltidningen om sin oro för konsekvenserna av smältande havsisar och global uppvärmning – då blev artikeln refuserad, den var för utopisk. Men det var på 70-talet – sedan dess har Johnny Kellner aldrig blivit refuserad. Möt 78-åringen som i flera decennier har varit en av de mest aktiva i byggbranschens miljö- och hållbarhetsarbete i ett samtal om de gröna fokusområdena förr, nu – och framåt. Lennart Weiss kommenterar och hyllar sin tidigare kollega. Programledare: Anna Bellman.

Programledare Anna Bellman och Johnny Kellner.

Johnny Kellner ägnade sitt yrkesliv på Sweco, JM och Veidekke åt de gröna frågorna och parallellt skrev han böcker, rapporter och artiklar, något han har fortsatt med efter pensionen, som fristående konsult inom energi- och hållbarhetsfrågor.

– Det började på ett lite lustigt sätt när jag var konsult på Sweco. De hade väl fått upp ögonen på att jag skrev mycket. Vår vd kom och frågade om jag ville skriva något om kylning med solenergi i Saudiarabien. Det blev en rapport – tunn och lite barnslig kan jag väl tycka i dag – men det kan man säga var starten i alla fall, berättar Johnny Kellner i podden.

”Man får inte bli en grön taliban”

Han har under flera decennier verkat för att bolagen han jobbat för ska ligga i framkant med miljöfrågorna – vilket inte alltid var populärt.
– Det handlade ju om pålagor och det togs inte alltid så bar emot eftersom det var förenat med vissa kostnader på kort sikt.

Men i efterhand har det mesta utvecklats till självklarheter. Samtidigt har Johnny Kellner eftersträvat att inte ta för stora steg på en gång: ”Man får inte bli en grön taliban”.

Och man måste se på helheten.
– Jag är helt emot att pajkastningen mellan trä och betong. Båda materialen behövs ochbetong är ett väldigt bra material. Men träbyggandet har satt fart på betongbyggandet på det sättet att man ju numera jobbar väldigt intensivt att klimatförbättra betongen. Den har blivit betydligt bättre bara de senaste åren.

Om regeringens prioritering av trä, som vi pratade om i Bopolpodden nyligen, säger han:
– Det är lite naivistiskt tycker jag. Det gäller många frågor där det är mer känslomässiga än vetenskapliga argument som kommer in.

Materialsidan måste förbättras

Bygg står för mer än en femtedel av klimatutsläppen och potentialen finns på materialsidan:
– Byggsektorn är en stor inköpare av byggmaterial. Det är en väldigt liten andel av utsläppen som sker på byggarbetsplatsen. Man måste börja ställa krav på materialindustrin, som vi sa här med betongen. Det har man gjort och lyckats väldigt bra med. Det gäller att rikta in sig på de tunga delarna, som stål och betong.

Ett problem med byggsektorns miljöarbete, inte minst när det snart ställs högre krav från EU är kompetensen.
– Byggbolagen måste börja skaffa sig en hel del annan kompetens än vad man har gjort tidigare i form av biologer, kemister, specialister på materialsidan, sådant som man inte har idag. Det är väldigt svårt att hantera frågor som man inte själv behärskar – manhamnar i händerna på konsulter och det är en fara att inte ha rådighet över hela kedjan.

Och kompetensbristen i hela branschen riskerar att förvärras i den pågående lågkonjunkturen.
– Det är det klassiska som man råkar ut för: I dag har vi lågkonjunktur, då har man inte råd att skicka folk på kompetensutveckling och när det är högkonjunktur då har man inte tid att skicka dem. Det där går inte riktigt ihop.

Lennart Weiss.

Bostadspolitik.se:s Lennart Weiss kommenterar:

– Johnny Kellner är oerhört kunnig och han var ingången till de här frågorna för mig när vi arbetade tillsammans inom Veidekke. I början förde han en ganska undanskymd tillvaro – man lyssnade inte tillräckligt mycket på honom, men sedan ändrades det.

– Han har gjort väldigt många avtryck inom de gröna frågorna. Bland annat lyckades han få till stånd det första Svanenmärkta bostadsprojektet i Sverige, inom Veidekke Bostad. Innan dess hade vi en märkning som hette Tellhus, och Johnny visade hur man med mycket enkla medel kunde halvera energianvändningen.

– Men framför allt har han i hela karriären varit oerhört produktiv med kunskapsöverföring – artiklar, rapporter. Han är oerhört respekterad i den akademiska världen och även i branschen.

– Han har fortfarande ett oerhört stort engagemang för miljöfrågorna och producerar artiklar varje vecka. Han har ungdomens energi och engagemang i en 78-årings kropp.

– Jag håller med honom helt och hållet i hans oro för kompetensen framåt. Det som händer nu är precis samma sak som hände på 90-talet – då försvann ingenjörerna till Ericsson och de kom aldrig tillbaka. Byggbranschen tappade 10–15 års kompetens och det händer nu också, speciellt inom hustillverkning. Det är oerhört tragiskt och politiken gör ingenting åt det.

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Kompetens är alltid en bristvara och det gäller att värna om den, speciellt i lågkonjunktur.

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.