Stockholms stad vill stänga ner Bromma flygplats – får hård kritik

Det rödgröna styret i Stockholm meddelar att man tänker säga upp avtalet med staten om Bromma flygplats, för att istället bygga bostäder på platsen. Beslut om programarbete och utredningsuppdrag för nya bostadsområden ska fattas i stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden den 22 februari, meddelar de.

Frågan om Bromma flygplats har stötts och blötts länge.

Vänsterstyret i Stockholms stad – som äger marken – har länge velat lägga ner flygplatsen.

– Brommaflyget står i vägen för Stockholms utveckling och konkurrenskraft. Bostadsbristen i stockholmsregionen hämmar kompetensförsörjning och tillväxt. Genom att säga upp avtalet ger vi staten goda planeringsförutsättningar för en ordnad avveckling av flygplatsen. Senast år 2038 kommer Stockholm stå redo att sätta spaden i backen för en ny klimatsmart stadsdel, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd.

Bromma parkstad beräknas kunna ge 16 000 nya bostäder och ett stort antal arbetsplatser på själva flygfältet. Eftersom flyget i dag omöjliggör byggnation runt om själva flygfältet beräknas en nedläggning kunna ge möjlighet att bygga även runt om – sammanlagt kan en nedläggning leda till 22 500 bostäder,

– I tider av en akut miljö- och klimatkris är det viktigare än någonsin att skydda städernas grönska. Bromma parkstad är en chans att bygga tusentals nya bostäder utan att röra någon värdefull natur. Det är dags att sluta ge hjärt- och lungräddning till Bromma flygplats, säger Åsa Lindhagen (MP), miljö- och klimatborgarråd.

Christofer Fjellner, Moderaternas gruppledare i stadshuset, kallar utspelet från vänsterstyret en ”ickenyhet”.

– Det här är symbolpolitik och ingenting nytt. Det är ingen nyhet att det här gänget vill stänga ner Bromma, säger Fjellner till DN.

Han menar också att det här inte är en fråga för Stockholms stad, utan Swedavia, något som även Tidningen Näringslivet skriver:

”Men enligt avtalet, som TN tagit del av, kan endast Swedavia säga upp avtalet. Avtalet är undertecknat i september 2007 mellan Stockholms stad och LFV. LFV delades i två delar 2010 och då bildades flygplatsbolaget Swedavia som tog ett samlat grepp om Sveriges viktigaste flygplatser, som utgör det så kallade nationella basutbudet.”

– Det här är ett omdömeslöst beteende där man sätter sin egna politik framför Sveriges bästa. Vi behöver en politik som stärker förutsättningarna för svenskt inrikesflyg och tillgängligheten i landet, och inte tvärt om. Dessutom framgår det av avtalet att Stockholms stad inte ensidigt kan säga upp avtalet, utan det är bara Swedavia som kan göra det, säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg till TN.

Den förra regeringen tillsatte en utredning som kom fram till att Bromma flygplats kunde läggas ner 2025, men den nuvarande har gjort klart att flygplatsen ska bevaras.

Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) påpekar i en skriftlig kommentar till Dagens Nyheter att regeringen sedan tidigare gjort det tydligt både i Tidöavtalet och budgetpropositionen att Bromma flygplats ska bevaras.

– Något beslut om att lägga ner Bromma flygplats kommer inte fattas under mandatperioden, skriver Andreas Carlson till DN.

 

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Det är tråkigt att den nuvarande regeringen är näringslivsfientlig och stadsfientlig till den grad att den förhindrar nödvändig stadsutveckling i Sveriges huvudstad.

    Bromma flygplats är ett särintresse för en liten grupp människor medan utvecklingen av Stockholms stad är gemensamt intresse för hela svenska folket. Det är regeringens uppgift att göra den allmänna opinion medveten om detta, inte ge efter för reaktionära krafter. Arlanda behöver utvecklas istället för att konkurrera med en annan lokal flygplats.

    Det orimligt att det oerhörda markvärde Bromma flygplats representerar inte används bättre. Regeringen borde skämmas. Regeringens syn på Sveriges ekonomi är helt handfallen, Sverige är i dag i krisläge jämfört med övriga EU. Regeringen tycks sakna både vilja och kunskap för att leda Sverige i en kristid.

    Nils Sylwan

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.