SBAB: Bostadsägarna vädrar morgonluft

SBAB:s undersökning om bostadsägares syn på prisutvecklingen framåt visar ännu mer positiva framtidstankar än SEB:s Boprisindikator häromdagen.

SBAB har, via Kantar, frågat drygt 1 100 bostadsägare om vad de tror om bostadsprisernas utveckling framöver. 42 procent av de svarande tror på stigande priser medan 9 procent tror på fallande. 40 procent tror på stillastående priser. Bland de som tror på stigande priser hänvisar 66 procent till sjunkande räntor vilket kan jämföras med 38 procent föregående kvartal. Bland de fåtal som i stället tror på fallande priser anger 52 procent stigande räntor som huvudsakligt skäl för detta.

SBAB Housing Price Expectations (HPE), kvartal 1 2024

null

Förklaring till diagrammet:  Visar andelen svarande som tror på stigande minus andelen svarande som tror på sjunkande priser på ett års sikt. SBAB frågar bostadsägare, SEB både bostadsägare och de som hyr. Erik Olsson frågar dem som går på bostadsvisningar.

 

När SBAB:s indikator jämförs med SEB:s där även boende i andra upplåtelseformer tillfrågats och Erik Olssons indikator där bostadsspekulanter tillfrågats, framgår att bostadsägarna som grupp är mer optimistiska om prisutvecklingen än andra.

– Bostadsägarnas optimism har tilltagit markant sedan förra kvartalet. Det är tydligt att det hänger ihop med förväntningar om sjunkande räntor. Riksbankens besked om att styrräntan kan komma att sänkas före sommaren och många bankers nedskruvade ränteprognoser har troligen inverkat på denna stora omsvängning på kort tid, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Bland de bostadsägare som tror på stigande bostadspriser på ett års sikt tror de allra flesta att de kommer att öka med maximalt 5 procent. En stor andel av samtliga svarande, 40 procent, tror samtidigt på stillastående priser under året. Denna bild stämmer sammantaget väl in med vår prognos om att vi inte bör förvänta oss några större prislyft under året, säger Robert Boije.

64 procent tror på stigande priser på tre års sikt

På tre års sikt är det 64 procent som tror på stigande priser – en ökning sedan föregående kvartal. 17 procent tror på stillastående priser medan 4 procent i stället tror på fallande priser på samma tidshorisont. Bland de som tror på stigande priser anger 69 procent sjunkande räntor som huvudsakligt skäl för detta.

71 procent av de svarande bedömer att bostadspriserna skulle påverkas negativt om elpriserna skulle stiga markant, vilket är en minskning från 78 procent sedan föregående kvartal. 20 procent av dessa svarar att de tror att priserna kommer att påverkas i hög grad och 51 procent i mindre grad. 11 procent tror inte på någon prispåverkan alls om elpriserna skulle stiga markant. Resterande andel svarar att de inte vet.

– Samtidigt som en stor majoritet av de svarande tror att bostadspriserna skulle påverkas negativt i händelse av markant stigande elpriser, ser oron för detta – generellt sett – ut att minska. Möjligen speglar det att elpriserna denna vinter inte har stuckit i väg på samma sätt som tidigare vintrar, säger Robert Boije.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.