”Byggkrisen är en storstadskris”

Ökningen av konkurser inom byggsektorn fortsätter. Totalt gick 227 byggbolag i konkurs under januari månad.
– Småföretag i storstadsregionerna är mest utsatta i den vikande konjunkturen, säger Johan Deremar, nationalekonom på Byggföretagen.

Under 2023 gick 1 725 byggföretag i konkurs. Storstadslänen stod för 66 procent av konkurserna, varav enbart Stockholm för 39 procent.

– Byggmarknaden i storstadsregionerna är mer räntekänslig, säger Johan Deremar, nationalekonom på Byggföretagen.

I fem län, Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland och Skåne, var antalet byggkonkurser på den högsta nivån sedan 1994. Nio av tio företag som gick omkull under 2023 hade färre än 10 anställda.

– Småföretagen är känsliga för likviditetsstörningar och svagare efterfrågan gör att de helt enkelt inte får in tillräckligt med pengar för att täcka löpande utgifter, säger Johan Deremar.

Antalet anställda som drabbas av konkurserna ökade med 44 procent och totalt drabbades 5 657 personer av byggkonkurser under 2023.

– Det är det högsta antalet anställda som drabbats av konkurser sedan 90-talskrisen, säger Johan Deremar.

Antalet konkurser inom byggindustrin ökade med 37 procent under 2023 jämfört med 2022.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.