Hushållen mer och mer positiva om bostadspriserna framåt

 

SEB:s Boprisindikator ökar med sex enheter i februari, från plus 19 till plus 25. På regional nivå ligger indikatorn mellan plus 16 och plus 34 enheter. 45 procent tror på stigande priser de kommande tolv månaderna – 20 procent tror på sjunkande.

Siffran 45 procent för dem som tror på stigande priser är en ökning med fem enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser minskar med en enhet till 20 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ligger kvar på samma nivå som föregående månad, på 26 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger alltså i denna mätning på plus 25, vilket är en ökning med 6 enheter från förra månaden.
I januari tog indikatorn ett stort skutt uppåt, från plus 4 till plus 19 – det innebär alltså att på två månader har den ökat från plus 4 till plus 25.

– Optimismen tilltar ytterligare den här månaden och nu tror nästan hälften av svenskarna på stigande bostadspriser under 2024. I takt med att Riksbankens signaler om räntesänkningar blir allt tydligare väntas också optimismen att fortsätta stärkas. Däremot kan det dröja en bit in på hösten innan det omvandlas till en mer bestående positiv boprisutveckling, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att styrräntan kommer ligga på 3,77 procent om ett år 
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 3,77 procent. Det är samma nivå som föregående månad. Riksbankens senaste räntebesked kom i slutet av mätperioden och har därmed fått begränsat genomslag i denna månads undersökning.

– Hushållen vågar inte fullt ut ställa in sig på att det blir räntesänkningarnas år och väntar sig snarare en mer försiktig räntenedgång av Riksbanken. Även om en stor andel av hushållen har rörligt på sina bolåneräntor tenderar penningpolitiken få fullt genomslag först efter 12 – 18 månader. Det kan därför vara en sund inställning av hushållen att inte räkna hem räntesänkningar allt för fort, säger Américo Fernández.

Boprisindikatorn stiger i samtliga regioner utom en  
Boprisindikatorn stiger i alla regioner utom i Skåne. I Östra Götaland ökar indikatorn med 13 enheter från plus 10 till plus 23. I Svealand utom Stockholm stiger indikatorn med 9 enheter från plus 25 till plus 34 och i Norrland stiger indikatorn med 8 enheter från plus 12 till plus 20. I Stockholm stiger indikatorn med 6 enheter från plus 24 till plus 30 och i Västra Götaland stiger indikatorn med 1 enhet från plus 15 till plus 16. I Skåne sjunker istället indikatorn med 5 enheter från plus 31 till plus 26.

Boprisindikatorn – Utveckling senaste 12 månaderna: 

feb-24 jan-24 dec-23 nov-23 okt-23 sep-23 aug-23 jul-23 jun-23 maj-23 apr-23 mar-23
25 19 4 0 4 6 15 14 11 -7 -8 -9

 

Läs hela Boprisindikatorn här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.