Bottenkänning med långsam återhämtning

RAPPORT | Nedgången i bostadsbyggandet i stockholmsregionen har varit dramatisk. Med fallande inflation och en riksbankschef som gläntar på dörren till räntesänkningar, börjar vi nu få bottenkänning. Det innebär dock inte att vi står inför en snar vändning.

Av en ny rapport, som Fastighetsägarna Stockholm har låtit Evidens göra, framgår att förutsättningarna för att få lönsamhet i produktionen av nya bostäder är skrala. Det är i princip bara i Stockholmsregionens mer centrala delar det går att bygga. En varaktig återhämtning kräver långtgående reformer.

En positiv slutsats i rapporten är att produktionsfallet troligen befinner sig nära bottennivån. En mindre positiv slutsats är att den möjliga återhämtningen kommer att gå mycket långsamt. Utan åtgärder handlar det snarare om en årlig långsiktig byggtakt på, i bästa fall, 25 000 bostäder per år i riket och kanske 8 000 i stockholmsregionen. Det är långt från de behov som följer av befolkningsutvecklingen.

Läs rapporten här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.