Veckans Aktuellt v5: ”Tendens att de hellre vill rädda systemet än utveckla samhället”

 

VECKANS AKTUELLT | Handlar det om att se till hela samhällets bästa eller om att slå vakt om egna särintressen? Det är knäckfrågan som genomsyrar hela Veckans Aktuellt den här veckan, där vår expertkommentator Lennart Weiss hyllar och sågar inlägg från bland andra Timbro, Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Ulf Perbo. Han berömmer också Ansvar Säkerhets rapport om arbetslivskriminaliteten och tror på fler strukturaffärer à la Aros Bostad/Besqab. Programledare: Anna Bellman.

Sveriges Allmännyttas vd Anders Nordstrand lanserade ett nytt bostadspolitiskt förslag. Han föreslår ett tillfälligt hyresavdrag för att öka hushållens möjligheter att efterfråga nyproducerade hyresrätter. En del av hyran skulle då bli avdragsgill.

Lennart Weiss kommenterar i podden:

– Kreativt, men det är en komplicerad konstruktion, med ett avdrag som trappas av på 15 år. Det är en dyr reform, en kostnad på 17 miljarder till 2030 enligt deras egna uträkningar. Och det får en stor påverkan på skattesystemet och sådant gillar inte finansministrar – ett redan rörigt system hade blivit ännu besvärligare. Jag tror att det hade lett till en marginell ökning av bostadsbyggandet och påverkan på hushållen; nja, det handlar fortfarande om dyra bostäder – en subvention till hushåll som ändå kan bära sina hyror. Jag tror inte att detta får något större politiskt gehör.

Utmärkt översikt över arbetslivskriminaliteten
Ansvar Säkerhet har överlämnat en expertrapport om arbetslivskriminalitet till regeringens Produktivitetskommission. Budskapet är att kriminaliteten är så stor att den är ”samhällshotande” och försämrar den svenska ekonomin.
– Rapporten presenterar ungefär samma verklighetsbild som Byggmarknadskommissionen gjorde. Det är en viktig rapport som understryker en problembild vi känner till och markerar frågans betydelse: Det här är systemhotande, skattebasen hotas av att pengar inte betalas i skatt samtidigt som kriminella tränger ut hederliga företag. Jag tycker också att det är bra att han (utredaren Hans Jeppson) belyser inte bara arbetsmarknadens parters och myndigheternas ansvar utan också beställarnas ansvar – att de är aktiva och ställer krav på leverantörerna. Risken är annars att beställarna till slut tvingas blunda för att överleva. Ytterst är det här en fråga om samhällelig moral.

Viktigt inlägg från Jörnmark
Timbro släppte en rapport som Jan Jörnmark har skrivit: Småstadens skönhet – Riv DDR-Sverige. Tesen går ut på att småstäderna runt om i Sverige är de stora förlorarna på de senaste decenniernas misslyckade bostadspolitik – det som kan lyfta de här småstäderna är att man river miljonprogramshusen och istället satsar på småhusbebyggelse. De lyfter fram omgörningar i gamla DDR som lyckade exempel

– Det här är ett viktigt inlägg i flera dimensioner. Det finns tydliga paralleller till Östeuropa efter murens fall och hur de har hanterat det på ett intelligent sätt genom att brutalt ändrat samhällsstrukturer, rivit det som det inte finns efterfrågan på och skapat attraktiva nya områden. Det är viktigt att påpeka att de efterfrågar omvandling i två steg: Att riva – men också att förnya.

Snarare vill rädda systemet än att utveckla samhället
En som refererade till den här rapporten är Ulf Perbo som är krönikör på Bostadspolitik.se. Han skrev om sin problematik som styrelseledamot i det kommunala bostadsbolaget i Tyresö. De äger ett miljonprogramsområde som behöver renoveras för i runda slängar 1,5 miljarder kronor. Hyrorna behöver då höjas från 9 000 till 16 000 per lägenhet. Han refererar till Jörnmarks rapport och även en rapport från Bostad2030 som kom för ett par månader sedan, som har kikat på hur segregationen påverkas av stora renoveringar. Och utifrån de här rapporterna tvekar Ulf Perbo på om det mest rationella är att renovera.
– Det är bra och viktigt att Ulf Perbo lyfter det här – det är en fråga som många allmännyttiga bolag brottas med i dag. Renoverar man och höjer hyrorna till 16 000 istället för 9 000 kommer hyresgäster med högre inkomster välja att flytta och istället köpa en bostad. Därmed leder renoveringarna bara till att sociala strukturer cementeras på ett olyckligt sätt.
– Här kan man sätta in Jörnmarks analys i ett större samhällsperspektiv. Jag är rädd att allmännyttorna ute i landet snarare vill rädda systemet hellre än att utveckla samhället. Här är det viktigt att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Det handlar om större frågor än att bara renovera fastigheter.

Känner oro över att man mekaniskt lyfter fram att hyresrätter bryter segregation
Forskare vid Malmö universitet ska ta fram en ”innovativ modell för mer strategisk planering av bostadsbyggandet”. Syftet är minskad segregation i och mellan kommuner. Forskaren Martin Grander lyfter fram allmännyttans roll i detta.
– Det här är också ett exempel på tendensen att man levererar inlägg snarare i syfte att rädda systemet istället för att lösa problemen. Jag känner oro över hur Grander uttalar sig: Att man så mekaniskt sätter ihop att fler hyresrätter bryter segregation. Det för tillbaka resonemanget till Jörnmark och Perbo – Grander kanske ska läsa in sig på dem innan han dammar av gamla dängor en gång till.

Kommer fler strukturaffärer
De börsnoterade bostadsutvecklarna Aros Bostad och Besqab håller på att slås ihop. I onsdags la Aros Bostad ett bud på Besqab och tanken är att det sammanslagna bolaget ska ta över namnet Besqab och ledas av Aros Bostads nuvarande vd Magnus Andersson.
– Det här är början på något vi kommer att se mer av under året. Det finns många högt skuldsatta bolag samtidigt som det finns andra aktörer som inte är så högt skuldsatta och dessutom kan låna ganska billigt just nu. Jag såg inte ett uppköp av Besqab komma, men det är samtidigt inte förvånande. Men det kommer dyka upp fler affärer och vi kommer även att se nya aktörer med utländskt kapital.

Ingen konstruktiv rapport från Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen kom med en ny rapport: Fem myter om hyresreglering. De har undersökt fem påståenden kring fri hyressättning. och kommer fram till att inga av dem stämmer – påståendena är att hyresreglering leder till: Bristande ekonomisk lönsamhet för hyresvärdar, en mindre privat hyressektor, lägre nyproduktionstakt, sämre nyttjande av boyta och lägre rörlighet på bostadsmarknaden
– Jag har inte läst rapporten i detalj men jag upplever att de försöker prata bort de fem påståendena – de relativiserar de specifika problem som finns på den svenska bostadsmarknaden genom att påpeka att även andra länder har problem på sina bostadsmarknader. Det här är inte konstruktivt, man pratar till de egna själarna och vill lyfta sitt eget särintresse.

 

 

 

 

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Intressant lyssning som vanligt. Weiss slarvar dock i läsningen av pressmeddelandet kring forskningsprojektetet JÄMBO. Redan i ingressen klargörs att ”bygga hyresbostäder eller bostadsrätter är i sig inte en lösning på segregation. Frågan är hur man får man rätt bostäder på rätt plats”. Senare skrivs ”Många gånger byggs ungefär lika mycket bostads- som hyresrätter men det spelar ingen roll om inte placeringen blir rätt.” Och naturligtvis är boendekostnaden – oavsett upplåtelseform – central för segregationsfrågan.

    Att tolka forskningsprojektet som ett inlägg i syfte att ”rädda systemet” eller att vi ”mekaniskt sätter ihop att fler hyresrätter bryter segregation” är en felaktig beskrivning av utgångspunkten för projektet och ger sken av en selektiv läsning från Weiss sida. Ser fram emot att presentera resultaten av projektet framöver och konstruktivt diskutera dessa.

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.