”Ge kommuner som bygger en statlig byggbonus”

 

LO:s ordförande Susanna Gideonsson föreslår både piska och morot till kommunerna för att få fart på bostadsförsörjningen.

Gideonsson skriver om bostadskrisen i ett debattinlägg på Dagens Samhälle. Hon menar att kommunerna sitter på nycklarna, både genom planmonopolet, markägandet och de allmännyttiga bostadsbolagen.

Och hon konstaterar att bostadsbyggandet ser väldigt olika ut i olika kommuner. Hon skriver:

”Kommunerna har ett lagstadgat bostadsförsörjningsansvar men olika kommuner uppvisar olika stark vilja att bidra till bostadsförsörjningen. I Stockholmsregionen har exempelvis Sundbyberg sedan år 2000 byggt tio gånger så många bostäder per invånare som Danderyd – trots goda ekonomiska förutsättningar och trots att båda kommunernas välstånd är beroende av att människor kan finna en bostad i regionen.”

Hon föreslår:

  • Kommuner som bygger bör tilldelas ett särskilt statsbidrag, en byggbonus, för att kunna täcka exploateringskostnader även när markpriserna är lägre.
  • Staten bör genom Boverket och länsstyrelserna peka ut de regionala bostadsbehoven, stötta kommunerna med konkreta analyser av vilka typer av bostäder som behövs i kommunerna och peka ut lämpliga områden för byggande i respektive region. De kommuner som inte lever upp till sitt ansvar för bostadsförsörjningen bör drabbas av ekonomiska sanktioner.
  • Även om kommunerna ska ta ut en rimlig ersättning för sin mark bör de framför allt eftersträva en stadig byggtakt i linje med det långsiktiga bostadsbehovet. Inte kortsiktig vinstmaximering.

Hon menar också att staten bör föra en mer aktiv markpolitik, med förköpsrätt, och ändrade tomträttsregler och hon menar att allmännyttan bör undantas från LOU och föreslår ett statligt allmännyttigt bostadsbolag.

Läs hela inlägget här.

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Nybyggda hyresbostäder, måste vara tillgängliga, även för de lägst avlönade i LO-kollektivet.

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.