Planeringsstödet till kommunerna: 15 000 kronor per småhus

 

Regeringen har nu beslutat om en förordning om stöd till kommuner för detaljplaner som möjliggör småhusbebyggelse och omvandlingar från lokaler till bostäder. Åtgärderna aviserades av regeringen i budgetpropositionen för 2024.

– För att skapa fler bostäder på kort sikt har regeringen fattat beslut om en planeringsstimulans till kommuner som antar detaljplaner som möjliggör omvandling av lokaler till bostäder. Regeringen inför också en planeringsstimulans till kommuner för att få fram mer mark till småhusbyggande. Syftet med satsningen är att möta fler människors efterfrågan av bostäder i småhus, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Planeringsstimulanserna är en av åtgärderna för att möta nedgången i bostadsbyggandet liksom behovet av god planberedskap hos kommunerna.

Människors behov och efterfrågan ska vara styrande för hur bostadsbeståndet utvecklas. Många människor önskar bo i småhus och för att möta denna efterfrågan ser regeringen att kommuner i högre utsträckning behöver tillgängliggöra detaljplanerad mark för småhusbebyggelse.

Regeringen ser också ett behov av att bättre nyttja den potential som finns i det befintliga fastighetsbeståndet genom att omvandla lokaler till bostäder, vilket kan kräva att en detaljplan antas.

Planeringsstimulanserna omfattar för nästa år 60 miljoner kronor för möjliggörande av småhusbebyggelse och 20 miljoner kronor för möjliggörande av omvandling av lokaler till bostäder. Den förstnämnda satsningen beräknas öka till 75 miljoner kronor per år 2025 och 2026 och den sistnämnda till 25 miljoner per år för samma period.

Alla kommuner som antar detaljplaner efter den 31 december 2023 kan ansöka om stöd, oavsett när planerna påbörjades. Ansökan om stöd görs hos Boverket efter att förordningen har trätt i kraft den 2 april 2024.

För att öka förutsebarheten för kommunerna framgår i förordningen att stöd får ges med 15 000 kronor för varje nytt småhus som detaljplanen möjliggör, eller 150 kronor per kvadratmeter lokalarea som genom detaljplanen blir möjlig att omvandla till boarea.

Boverket kommer årligen att följa upp hur stöden har fördelats och hur många av de antagna detaljplanerna som vunnit laga kraft.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.