Regeringen måste våga lösa bostadskrisen

Bostadspolitik.se:s och Heimstadens Kent Persson skriver en lång text på Smedjan om bostadskraschen, konsekvenserna och den mest önskade åtgärden: Fri hyressättning i nyproduktion.

Persson skriver bland annat:

”Problemen för hyresrättsmarknaden är många och har pågått under lång tid. Grundproblematiken är hyressättningarna och de årliga hyresjusteringarna som för nyproduktionen är förödande. Under lågränteåren doldes problemen då finansieringskostnaden var låg, och i kombination med kraftigt stigande fastighetsvärderingar så fungerade marknaden ändå, trots problemen med regleringar och otillräckliga årliga hyresjusteringar.

Situationen har snabbt förändrats och för nyproduktionen innebär det att vi gått från att det varit lönsamt att bygga nya hyresrätter till att den i dag är direkt olönsam. Avkastningen på att producera nya hyresrätter är negativ och kostnaderna för att bygga fastigheten överstiger det värde fastigheten har när den är färdigbyggd. Att bygga nya hyresrätter i Sverige är i dag en död produkt. Och förändringen till att göra det möjligt att investera i nya hyresrätter kommer inte att lösa sig självt. Sänkta räntor, regelförenklingar och sänkta markkostnader kommer inte räcka. Dagens system med reglerade hyror och årliga hyresjusteringar blockerar möjligheten till att börja bygga nya hyresrätter i Sverige. Utan reformering av hyressättningen för nyproduktionen kommer inte byggandet komma i gång igen.”

Läs hela essän här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.