Regeringen vill förenkla byggandet av attefallshus

Den som vill uppföra ett komplementbostadshus – ett attefallshus –  på sin tomt eller inreda ytterligare en bostad i sitt enbostadshus måste i dag anmäla det till byggnadsnämnden och avvakta startbesked. Nu remitteras ett förslag om att ta bort kravet på anmälan.

– Det krävs olika åtgärder för att möta behovet av bostäder i Sverige. Med detta förslag blir det ännu enklare att bygga komplementbostadshus eller inreda ytterligare en bostad i sitt enbostadshus. Förslaget ger fastighetsägare mer frihet att bestämma hur den egna fastigheten ska utvecklas och kan stimulera till ökad privatuthyrning, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Förslaget i den remitterade promemorian innebär att den särskilda anmälningsplikten tas bort för:

  • Uppförande av ett komplementbostadshus
  • Ändring av en komplementbyggnad till ett komplementbostadshus, och
  • Inredande av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Det betyder att den som vill bygga ett komplementbostadshus eller inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus inte kommer att behöva anmäla det till byggnadsnämnden.

Anmälan kommer dock fortfarande att krävas vid till exempel installation av ventilation, vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad.

Promemorians förslag kompletterar den så kallade Bygglovsutredningen från 2021 som för närvarande bereds inom Regeringskansliet. Med promemorians förslag kan bygglovsbefriade komplementbyggnader och komplementbostadshus regleras lika vid ett genomförande av Bygglovsutredningens förslag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.