Malmö stad stöttar Skåne Stadsmission kring ”Barns bostad först”

Kommunstyrelsen i Malmö har beslutat att tillskjuta medel till Skåne Stadsmission för arbetet med projektet ”Barns bostad först”. Syftet med projektet är hitta nya angreppssätt för att motverka den strukturella hemlöshet som drabbar barnfamiljer som saknar egen bostad på grund av bristande ekonomiska förutsättningar och samtidig sänka trösklarna till bostadsmarknaden för barnfamiljer.

Projektet bygger på en modell som är framtagen mellan Skåne Stadsmission och Rädda Barnen. Modellen ska nu testas av Stadsmissionen och Malmö stad tillsamman med ambitionen är att få fram exempel som kan spridas nationellt.

I samarbete med sju fastighetsbolag – HSB Malmö, Stena Fastigheter, Rosengård fastigheter, Trianon, Laris, Brinova, Volito och Fastighetsägarna Syd – har Skåne Stadsmission nu börjat testa modellen. Under året har de första hyresgästerna signerat sina förstahandskontrakt och flyttat in.

– Vi är stolta över att kunna bidra och vara en del av denna pilot, säger Marcus Johansson, chef för HSB Malmös hyresfastigheter.

Barns Bostad Först utgår från ett barnrättsperspektiv och tar avstamp i den evidensbaserade modellen Bostad Först. Med förstahandskontrakt och individanpassat stöd ska de hemlösa barnfamiljerna få en fast bostad och ett tryggare liv.

– Med Barns Bostad Först, där vi arbetar tillsammans med fastighetsbolagen, visar vi att det går att hitta nödvändiga lösningar för att säkerställa att barn inte tvingas leva i hemlöshet. Vi hoppas att kommuner och andra offentliga instanser vill ta lärdom så att de kan utveckla sina arbetsmetoder, då det till syvende och sist är deras ansvar att alla barn ett hem, säger Rakel Thunander, enhetschef på Unga Forum, Skåne Stadsmissions verksamhet för unga och barnfamiljer.

Sedat Arif (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst, säger:

– I Malmö arbetar vi aktivt med att motverka och förebygga hemlöshet, inte minst för barnfamiljer. Barn i hemlösa familjer drabbas hårt och Stadsmissionens arbete genom projektet Barns bostads först blir ett välkommet komplement till stadens arbete för att motverka att barn ska växa upp i hemlöshet.

– Alla Malmös barn och unga ska ha en bostad att komma hem till efter skoldagens slut. Det är en grundläggande förutsättning för en trygg uppväxt. Hemlösheten i Malmö har under de senaste åren sjunkit avsevärt men mer finns att göra. Därför stärker vi nu tillsammans med Stadsmissionen stadens arbete mot strukturell hemlöshet genom ”Barns bostad först” så att ännu fler barnfamiljer får möjlighet till ett tryggt och stabilt hem, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.