Kopsch: Hyresregleringen måste avskaffas

Timbros Fredrik Kopsch replikerar på Hyresgästföreningens inlägg på SvD Debatt.

Kopsch menar att Hyresgästföreningen har rätt i att svenska politiker saknar krisinsikt kring den dysfunktionella bostadsmarknad.

”Men de förslag som Hyresgästföreningen lämnar skulle inte göra någon skillnad” skriver Kopsch.

”Förturer kommer inte att hjälpa, det adresserar bara ett av symptomen på de problem som reglerade hyror skapar på bostadsmarknaden. Förturer är dessutom ett nollsummespel. Om en grupp ska få förtur, måste en annan grupp prioriteras bort. Det blir lättare för några, men svårare för andra. Politiker ska inte bestämma vilka som ska få möjligheten att få tag i en bostad.”

Istället behöver bostadspolitiken riktas mot att öka utbudet, det vill säga öka byggandet, och för att åstadkomma det måste hyrorna avregleras menar Kopsch.

”Utredningen ”Fri hyressättning vid nyproduktion” (SOU 2021:50) bedömde att fria hyror för nyproducerade bostäder skulle ge ett ytterligare tillskott på 11 000 bostäder per år. Fri hyressättning för nyproducerade bostäder har blivit särskilt viktigt sedan hovrätten förra året inskränkte hyressättning för presumtionshyror, och därmed kraftigt försämrade möjligheterna för att bygga nya hyresbostäder.
Men även om det är viktigt att förutsättningarna för att bygga nya bostäder förbättras, är politik för att säkerställa ett bättre nyttjande av alla bostäder som redan finns betydligt viktigare. För att säkerställa att hushållen får god tillgång till bostäder behöver fria hyror fasas in i hela beståndet”, skriver Kopsch och hänvisar till Finlands lyckade införande av den fri hyresmarknad.

Läs hela Fredrik Kopsch inlägg här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.