Beijer Byggmaterials Branschrapport Q4 – Fortsatt tufft för byggmaterialhandeln

Enligt Beijer Byggmaterials nya branschrapport kommer byggmaterialhandeln att ha det fortsatt tufft under större delen av 2024, med en generell nedgång i efterfrågan i byggsektorn samt en förväntad nedgång i antalet påbörjade bostäder enligt Boverkets senaste prognos. En potentiell ljusning förväntas under senare delen av året, men detta är i huvudsak beroende av inflations- och ränteutvecklingen.

Under årets sista kvartal noterar vi en dämpad inflation och en utplaning av räntekurvan, vilket är avgörande för att skapa en stabil grund för investeringar inom byggbranschen. Marknaden befinner sig fortfarande i en inbromsningsfas med indikationer på att bottennivåer för nybyggnation förhoppningsvis snart har nåtts.

Renoveringsmarknaden förväntas vara det starkaste segmentet under 2024, drivet av ett stort underliggande behov och ökat utrymme för ROT-avdraget i och med att taket höjs och ROT och RUT separeras. Nybyggnationen fluktuerar kraftigt under konjunkturcykler, medan ROT-marknaden, som utgör ca 70% av den totala byggmaterielmarknaden, är mer stabil.

Tillgänglighet och prisutveckling
Prisutvecklingen framåt förväntas vara stabil med mindre justeringar baserade på råvaruprisutveckling och minskad efterfrågan. Prisstigningar för råvarudrivna kategorier förväntas möjligen under våren och inför högsäsong.

– Leveranssäkerheten har i stort sett varit stabil under hösten och prognosen för Beijers generella tillgänglighet av byggmaterial under vintern och våren 2024 är hög och stabil. Tyvärr ser vi dock fortsatt producenter av tungt byggmaterial, som inte sänkt priserna i takt med fallande pris på ingående material vilket innebär att vi tvingas reducera volymer och ibland helt byta ut leverantörer, säger Peter Sjöström, inköpsdirektör, Beijer Byggmaterial.

Läs rapporten i sin helhet här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.