#206 Andreas Carlson: Det finns ingen quick fix

 

BOPOLPODDEN | Krismedvetenhet finns – men fokus måste ligga på att bekämpa inflationen. Möt bostadsminister Andreas Carlson i ett samtal om att ta långsiktigt ansvar i en tuff situation, om varför det krävs så långa utredningar och om SD:s utsträckta hand kring fri hyressättning i nyproduktion. Expertkommentator Lennart Weiss hör en påläst minister som ser problemen men som inte kommer att genomföra några akutåtgärder här och nu. Programledare: Anna Bellman.

Andreas Carlson och programledare Anna Bellman.

Inledningsvis kan vi konstatera att bostadsminister Andreas Carlson följer Bostadspolitik.se och Bopolpodden.
– Ja, ja. Och mina medarbetare gör det också, det säkerställer jag. Vi är väldigt glada för den plattformen – det är viktigt att lyfta upp bostadspolitiken som emellanåt har varit lite undanskymd samtidigt som vi vet att bostadsfrågan är väldigt viktig för alla.

Kristdemokraten Andreas Carlson har nu varit bostadsminister i ett drygt år.
– Det har varit intensivt. Det är många svåra och stora utmaningar att ta tag i och nu har regeringens reformtempo ökat.
– Jag upplever att det i huvudsak finns en samsyn från branschen kring de strukturella åtgärderna som behöver till och som kanske hade behövt komma till för flera decennier sedan; att korta ledtider, något som märks tydligt nu när tid kostar pengar och pengar inte längre är gratis.

När det gäller ledtiderna handlar det om flera saker:
– Vi har tagit tag i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Här finns det många vinningar att göra både hos Lantmäteriet och i kommunernas handläggningar. Bygg i tid har pekat på flera olika initiativ som vi jobbar med också – vägledning för exploateringsavtal är ett av deras förslag som nu Boverket har i uppdrag att arbeta med.
– Det här är åtgärder som träffar situationen på lite längre sikt liksom vårt arbete med att förenkla och förbättra regelverk och tillgängliggöra byggbar mark i attraktiva lägen. Det är klart att man kan säga att det här borde varit på plats för länge sen, men det är ju lika viktigt och angeläget att arbeta med de här åtgärderna i lågkonjunktur som i högkonjunktur.

Finanspolitiken får inte motverka penningpolitiken

När det gäller åtgärder på kort sikt säger Andreas Carlson:
– Det absolut viktigaste är att inte finanspolitiken motverkar penningpolitiken. Det vill säga att vi måste fortsatt ta ansvar för ekonomin i en svår tid, och bekämpa inflationen.
– Det är inflationen som ligger bakom ökade produktionskostnader, ökade finansieringskostnader och höjda räntor vilket bidrar till en stor osäkerhet vilket gör att efterfrågan viker. Och här finns inga politiska quick fixes att vidta. Nu ser vi ju att tendensen är i bättre riktning, men det är för tidigt att blåsa faran över. Man måste fortsätta hålla kursen; inflationen behöver komma ner.
– När den är nere på den normala nivån finns det fler verktyg att ta till om konjunkturen skulle hålla i sig.

Samtidigt lyfter Andreas Carlson budgetförslaget om höjt tak i rut som en kortsiktig åtgärd för att rädda jobb i byggbranschen.

Prognoserna nu pekar på under 20 000 byggstarter (startbesked) under 2024, att jämföra med Boverkets behovsprognos om 67 300 byggstartade bostäder per år till 2030.
– Det är klart att det är väldigt bekymmersamt med den byggtakt som vi nu ser, med en väldigt vikande nedgång, men låt mig också zooma ut lite. Under de senaste åtta åren med socialdemokratisk regering nådde man inte heller upp i att bygga enligt de behov som Boverket pekar på. Då var det högkonjunktur och pengar var nästan gratis. Att tro att vi skulle kunna göra det bättre i lågkonjunktur med hög inflation – det är ju naivt och det säger jag inte som en bortförklaring. Tvärtom så finns det en insikt om hur allvarligt det här problemet är, säger Andreas Carlson och nämner statssekreterargruppen som han har tillsatt som tittar brett på de här frågorna.

Inflationen genomsyrar det mesta på regeringskansliet just nu. Andreas Carlson beskriver det som en svår balansgång, och att man inte vill göra några ”chansningar”.
– Det är lätt att skriva en debattartikel om olika åtgärder som man vill vidta. Sen kanske det inte blir riktigt som man skrev – då kan man skriva en ny debattartikel. Men regeringen kan inte chansa i det här läget och riskera att vidta åtgärder som gör att inflationen börjar gå uppåt igen.
– Vi kan inte sätta in alla de konjunkturella åtgärder som man annars hade kunnat ha i verktygslådan.
– Men nu går inflationsutvecklingen förhoppningsvis åt rätt håll och då kommer vi att kunna vidta åtgärder. Regeringen följer det här mycket noggrant och är alltid beredd att vidta åtgärder som krävs för att få en bättre fungerande bostadsmarknad.

Regeringen behöver ta ansvar för hela ekonomin

Frågan om amorteringskravet är ständigt aktuell. SBAB:s Robert Boije har räknat ut att lättnader skulle driva på inflationen med max en tiondels procentenhet.
– Vi lyssnar på honom, vi lyssnar även på många andra och det finns många olika beräkningar och bedömningar.
– Sen är det ju som jag sa förut; det kan vara lätt att skriva en debattartikel men en regering behöver ta ansvar för hela ekonomin och det är ett väldigt bekymmersamt läge just nu.
– Vi utesluter inte olika åtgärder och vi har ju tillsatt en utredning som tittar på de här frågorna.

Många har varit frustrerade över hovrättsdomarna kring presumtionshyror och frustrationen lättade inte så mycket när det hela landade i en utredning som ska presenteras i september 2024.
– Hovrättsdomarna blev vi uppmärksammade på tidigt. De påverkar kalkylerna väldigt dramatiskt när det kommer till nyproduktion av hyresrätter. Vad vi gjorde då var att tillsätta en utredning. Jag tror att de flesta tycker att det är en ganska god ordning: Hovrättsdomar och de konsekvenserna de medför kan man inte bara i ett regeringsbeslut köra över. Det är något som behöver beredas noga. Och här har vi kortat utredningstiden så mycket det bara går.

Socialdemokraternas Jennie Nilsson var med i Bopolpodden nyligen och efterlyste blocköverskridande samtal.
– Jag är öppen för samtal men ofta landar de samtalen i låsningar, nu behöver vi lösningar.  Jag hoppas att många ska ställa sig bakom de åtgärder och de förslag som vi kommer lägga fram. Det finns i huvudsak samsyn kring de strukturella reformerna. Problemet är att de inte har tagits fram tidigare. Nu går vi från ord till handling.

Välkomnar öppningen från Eskilandersson

En fråga där det inte råder samsyn handlar om fri hyressättning i nyproduktion. Vänstersidan är helt emot, medan regeringspartierna är för. Nyligen gick SD:s Mikael Eskilandersson ut och sa att man kan tänka sig att förhandla om frågan. (SD har tidigare varit helt emot.)
– Jag tycker att det var ett intressant besked vi fick från Mikael Eskilandersson. Det visar ju att det här är en fråga som vi skulle kunna prata om inom samarbetspartierna.
– Jag välkomnar Eskilanderssons utsträckta hand – sen kommer jag inte berätta här exakt hur jag tar det vidare.
– Men det är viktigt med ett hyressystem som ger förutsägbarhet och trygghet.

En stor utmaning för hela Sverige är den gröna nyindustrialiseringen i Norrland, som regeringens samordnare Peter Larsson pratade om i Bopolpodden i förra veckan, och om hur statens roll där kan se ut.
– Han sa ju också att man inte bara kan peka på staten, utan att samverkan och samarbete är viktigt.
– Kommunerna har också ett ansvar. Sen handlar det om att se vad man kan göra för att avlasta, ge förutsättningar och samordna statens olika insatser.
– Jag har en nära dialog med Peter Larsson och med dem som arbetar i hans team kring detta, och det är viktiga saker han kommer att föreslå. Vi vet redan lite grann om vad det kan innebära.

Trygghetsfrågorna är också viktiga, inte minst att stärka tryggheten och bekämpa kriminaliteten i utsatta områden. Andreas Carlson är inne på att förverka kriminellas tillgångar, i form av fastigheter.
– Mycket fokus har varit på statussymboler som lyxprylar, bilar och klockor. När man kan få in ett mer systematiskt arbete med fastighetsbeståndet så kan det vara ännu en åtgärd kring att gå på de kriminellas pengar och tillgångar. Det har Lantmäteriet haft i uppdrag, nu ska vi se vad vi kan göra för att stärka det arbetet ännu mer.

Lennart Weiss.

Bostadspolitik.se:s Lennart Weiss kommenterar:
– Samtalet speglar Andreas personlighet väldigt väl: En stabil person med en optimistisk läggning och definitivt en väldigt påläst person. Både han och hans team är väl pålästa. De har satt sig in i problematiken, de är ute och träffar branschen och har ett genuint intresse för frågorna.
– Sen kämpar han i en svår kontext. Han lever i arvet efter det stora systemskiftet för 30 år sedan, då bostadsfrågan i finansiell mening flyttades från staten till marknaden. Han är fångad av systemskiftets grundläggande innebörd; att vi har en efterfrågestyrd bostadsmarknad.

– Den här bostadskrisen vi har nu är ju en efterfrågekris. Hushållen har inte råd att efterfråga nyproducerade bostäder med de nyproduktionskostnader vi har idag, eftersom vi har haft en kostnadsinflation och hushållens reala inkomster har fallit. Då blir det svårt när man inte har tillgång till en bredare verktygslåda. Hela politiken bygger ju på att det är marknaden som i grunden ska finansiera bostäderna. Det fungerar inte nu, och det kommer att möta betydande svårigheter när räntorna börjar stabiliseras, för de kommer då att stabiliseras på en högre nivå.
– Det Andreas har tillgång till är det han kallar strukturella reformer, det är snabbare processer som leder till på marginalen lägre finansiella kostnader. Det är bra, men det löser inte problemet.
– Så han står inför ett dilemma. Antingen måste han stötta hushållens efterfrågan – och då måste man in på den norska modellen och stötta hushållens efterfrågan genom startlån och subventionerat bosparande – eller så måste man gå vägen med produktionsstöd, vilket är den typiska vänsteragendan och den ligger väldigt långt ifrån regeringens och Tidöpartiernas ideologi.
– Jag är helt säker på att han och hans team förstår att det så här det ser ut. Men det kräver en större och djupare politisk omprövning av hela bostadspolitiken för att komma framåt.

Lennart Weiss har i stort sett gett upp hoppet om krisåtgärder – regeringen är för fokuserad på inflationsbekämpningen.
– Men när vi kommer till ett läge där inflationen stabiliserar sig så kan det mycket komma två, tre, fyra förslag på raken.
– I det längre perspektivet har jag ändå förhoppningar om att det kommer åtgärder som främjar en efterfrågestyrd bostadsmarknad och som stöttar hushållen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.