Göteborg: Efterlyser premierande inställning till idéer

 

Olof Olausson, vd för Kynningsrud Bostäder, menar i en ledare i Kynningsruds nyhetsbrev att kommuner bör bli bättre på att ta vara på idéer och innovationskraft från branschen.

Olausson skriver:

”Många bolag har intressanta och kloka tankar om hur vi kan bygga mer hållbart och klimatsmart. Vi på Kynningsrud har exempelvis presenterat idéer för Göteborgs Stad om att få leda ett pilotprojekt som ankarexploatör och tillsammans med andra byggaktörer bygga Göteborgs första bostadsområde klassat som miljözon tre. Men med Göteborgs stads restriktiva hållning till direktanvisningar blir ytterst få projektidéer förverkligade av förslagsställaren. Det bästa förslagsställaren kan hoppas på är att få konkurrera med andra byggaktörer om att få genomföra projektet.”

Detta hämmar kreativitet, handlingskraft och investeringsvilja – och därmed det totala bostadsbyggandet. Jag efterlyser därför en mer uppmuntrande och premierande inställning från kommunen när det kommer till idéer och inspel från branschen för byggande på kommunal mark. En kommun som drar nytta av branschens goda idéer, kreativitet och innovation blir mer attraktiv att verka i och samtidigt som det skapas förutsättningar för fler bostäder och en mer intressant stadsutveckling.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.