”Varje åtgärd måste viktas mot om den påverkar inflationen”

Bostadsminister Andreas Carlson medverkade i Ekots lördagsintervju i helgen. Hyresgarantier för barnfamiljer kan vara på väg. I övrigt styrs väldigt mycket av rädslan för åtgärder som kan påverka inflationen.

– Bostadspolitiken påverkas ju av ekonomin i stort och det är flera delar som just nu är väldigt ansträngande, inte minst den höga inflationen och att vi är i en lågkonjunktur som beräknas hålla på till åtminstone 2025, säger Andreas Carlson i intervjun.

– Det vi nu gör när vi arbetar med bostadspolitiken är att prioritera de strukturella reformer som borde varit på plats långt tidigare. Det är ju så att det har varit ganska tomt på propositioner även tidigare och det är klart att vi hade varit bättre rustade om man hade tagit sig an de strukturella problemen när vi var i högkonjunktur och pengar nästan var gratis.

Andreas Carlson berättar att de tittar på Karolina Skogs förslag om hyresgarantier för barnfamiljer.

– Det är intressant att förslag som jag tror skulle kunna göra stor skillnad och som vi nu bereder. Det är särskilt viktigt i ekonomiskt svåra tider.

Han kan dock inte säga säkert att det kommer ett förslag eller när det då skulle komma.

Ibland låter det i debatten som att vi skulle kunna göra mer på ett år i lågkonjunktur och hög inflation än vad den förra regeringen gjorde på åtta år när pengar var nästan gratis och det var högkonjunktur

Om startlånet säger han:

– Det är färdigutrett och bereds på Regeringskansliet. Det som är viktigt att komma ihåg nu när vi har den mycket höga inflationen är att varje åtgärd som övervägs måste viktas mot om den motverkar penningpolitiken, alltså om den kan göra så att inflationen går upp ännu mer, vilket gör att räntorna går upp ännu mer.

Om att många tycker att det händer för lite:

– Jag jobbar nära finansministern, justitieministern och även klimat- och miljöministern och statsministern kring just frågorna om hur vi ska få en bättre fungerande bostadsmarknad. Det är en prioritet för regeringen men ibland låter det i debatten som att vi skulle kunna göra mer på ett år i lågkonjunktur och hög inflation än vad den förra regeringen gjorde på åtta år när pengar var nästan gratis och det var högkonjunktur. Vi får ju nästan tacka för förtroendet när det lyfts fram i debatten. Men det är en tuff situation.

Om allvaret i bostadsbyggfallet:

– Det är mycket allvarligt och det synliggör behovet av strukturella åtgärder som korta ledtider i plan- och byggprocessen, som förenklar och förbättrar regelverk och som tillgängliggör attraktiv mark att bygga på.

– Bostadsbyggandet har alltid påverkats av konjunkturen och det finns inte en enskild åtgärd som man kan trycka på eller åtgärda för att lösa detta. Däremot är det lika rätt i lågkonjunktur som i högkonjunktur att ta tag i de grundläggande problem som finns på bostadsmarknaden.

Han avslutar med att berätta att man inte för förhandlingar med Sverigedemokraterna om fri hyressättning i nyproduktion.

– Det är inget som vi förhandlar om, nej.

Hör hela intervjun här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.