”Man underskattar bostadsbyggandets betydelse”

Johan Deremar på Byggföretagen och Sofia Hansdotter på Sveriges Allmännytta intervjuas i DN om bostadskraschen och spridningseffekterna krisen kan få.

Dagens Nyheter uppmärksammar byggkrisen och det faktum att Boverket anger behovet av nya bostäder till drygt 67 000 per år, men att det bara ser ut att byggas 20 000 om året de kommande åren.

Johan Deremar är nationalekonom och prognosansvarig på Byggföretagen. Han säger till DN:

– Just bostadsproduktion och nyproduktioner av bostäder befinner sig i ett allvarligt läge och kan spilla över i en strukturell kris för byggbranschen som sådan. Men också på svensk ekonomi, man underskattar bostadsbyggandets betydelse.

Sofia Hansdotter, expert på fastighetsutveckling och nyproduktion på Sveriges Allmännytta, håller med.

– Det är dramatiska siffror och kommer få stora konsekvenser för Sveriges bostadsmarknad. Särskilt utsatta delar av marknaden blir exempelvis områden såsom där den gröna omställningen i norr ska hända, om det inte byggs tillräckligt med bostäder får industrin inte tag på arbetskraft och produktionen flyttar istället till länder med en mer fungerande bostadsmarknad. Det påverkar då hela Sveriges ekonomi, säger hon till DN.

Johan Deremar menar att det behövs stora åtgärder för att stimulera marknaden.

– Vi ser gärna att politiken ser över amorteringskravet, och avskaffar det skärpta kravet som infördes 2018. Sedan behöver ledtiderna i plan- och bygglovsprocessen kortas och kommunerna måste göra flexibla detaljplaner som går att bygga på oavsett konjunkturläge.

Läs hela texten här.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.