En bostadspolitik som leder till fler bostäder

 

DEBATT | Fri hyressättning i nyproduktion är avgörande för att få igång bostadsbyggandet, skriver Jens Pihlbad på Fastighetsägarna Mittnord.

En av de mest akuta frågorna inom svensk politik i dag är bostadsbristen, och framför allt hur den påverkar den gröna revolutionen men även studenterna runtom i landet. Det är inte längre ovanligt att en kandidat behöver tacka nej till ett jobberbjudande eller att studenter avsäger sig sin studieplats på grund av bostadsbristen.

Det är en negativ utveckling som ger allvarliga konsekvenser för Sverige som land, då vi riskerar att förlora viktig kompetens inom samhällsviktiga yrken men även strandsätta den gröna revolutionen.

Genom att låta marknadskrafterna, tillgång och efterfrågan att styra hyresnivåerna skulle vi skapa en mer attraktiv marknad för investeringar

För att få i gång bostadsbyggandet i norra Sverige, och i hela landet, är det viktigt att vi tänker nytt och vågar göra förändringar. En avgörande del i detta är att införa fri hyressättning på bostäder i nyproduktion. Med fri hyressättning skulle vi kunna skapa incitament för byggföretag att satsa på bostadsprojekt i norra Sverige. Genom att låta marknadskrafterna, tillgång och efterfrågan att styra hyresnivåerna skulle vi skapa en mer attraktiv marknad för investeringar.

En annan viktig åtgärd för att möta bostadsbristen, och särskilt för etableringsorter, är att utnyttja oanvända ytor i befintliga fastigheter. Många äldre, ståtliga fastigheter i våra städer har oanvända vindsvåningar eller souterrängdelar som skulle kunna göras om till instegslägenheter om man hittar lösningar till nuvarande regelverk på kommunal nivå.

Ett problem som får en direkt negativ effekt på den gröna revolutionen och landets studenter – då investeringar i nyproduktion av bostäder tvärnitar, i en tid som norra Sverige behöver det som mest

Skadans storlek när Hyresgästföreningen vill sänka en presumtionshyra som löper ut, är inte ett enskilt problem för ett fastighetsbolag, utan ett problem som får en direkt negativ effekt på den gröna revolutionen och landets studenter – då investeringar i nyproduktion av bostäder tvärnitar, i en tid som norra Sverige behöver det som mest.

När kassaflödet ställs mot kostnaderna får fastighetsägarna inte kalkylerna att gå ihop, och då stannar bostadsbyggandet.

Jens Pihlblad
Näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna MittNord

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.