Bjuvsbostäder: ”Nu är årets spektakel igång igen – de årliga hyresförhandlingarna”

Hem & Hyra har gjort en artikel om Bjuvsbostäders hyresyrkande. Bjuvsbostäders vd slår tillbaka på bolagets sajt under rubriken ”Nu är årets spektakel igång igen – de årliga hyresförhandlingarna”. Vd Christofer Bernebring menar att Hem & Hyra medvetet sprider oriktiga uppgifter.

Hem & Hyra beskriver Bjuv som en ”kommun med fattiga invånare” och skriver om Bjuvsbostäders rekordyrkande om 13,45 procent.

Hem & Hyra intervjuar även vd Christofer Bernebring, men i inlägget på sajten skriver han:

”Hyresgästföreningens tidning Hem&Hyra har uppgett felaktiga uppgifter i sin artikel om oss och årets hyresförhandling. Trots att vi bett om rättelse i både intervju och efteråt så har man inte justerat felaktigheterna. Bjuvsbostäder har inte lämnat något yrkande och den angivna procentsatsen är ingen uppgift som vi uppgett.”

Han skriver att det Hem & Hyra kallar yrkande egentligen är de kostnadsökningar som ligger till del för en del av Trepartsöverenskommelsen.

”För vår del anger modellen en kostnadsökning om cirka 14 % som ska ligga till grund för 2024-års förhandling. Den faktiska kostnadsökningen för 2023 är dock ännu större, men modellen ger ett medelvärde för de tre senaste åren för att skapa större stabilitet och förutsägbarhet. Det är därför resultatet är avsevärt lägre än de faktiska kostnadsökningar som drabbat många villa- och bostadsrättshushåll det senaste året.

Här ska man uppmärksamma att det råder något av en begreppsförvirring beträffande det resultat som kommer ur de inledande stegen i modellen. Detta är inget yrkande utan just första steg och för att komma fram till vad hyreshöjningen bör vara så måste även nästa steg tillämpas.”

Han skriver också:

”Vår lokala motpart verkar tyvärr inte ha någon ambition om att tillämpa Trepartsmodellen och har istället kommit med vad man själva uttrycker som ”ett skambud” om en hyreshöjning om 2,8 % – utan någon vidare förklaring. Budet 2,8 % i förhållande till kostnadsökningar om cirka 14 % är en väsentlig skillnad! Anmärkningsvärt är att budet inte ens ligger i närheten av rådande inflation.”

”Motpartens agerande är minst sagt frustrerande när vi som bostadsbolag redan sitter med stora kostnadsökningar och därtill fått aviserade taxehöjningar på vatten och fjärrvärme som är över 25 %. Situationen är problematisk, om den lokala motparten inte har någon avsikt att hedra Trepartsmodellen ser jag tyvärr inte att den kommer att överleva årets förhandlingar. Förra året hade Bjuvsbostäder tio förhandlingsträffar och motpartens ökända förhalningstekniker ledde till att hyreshöjningen försenades till den första mars.”

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.