Nytt bankinitiativ ska motverka arbetslivskriminalitet

 

Den 27 november startar bankinitiativet Hållbar byggbransch som förväntas bidra till sund konkurrens och motverka missförhållanden i byggbranschen. Initiativet välkomnas brett i branschen.

Danske Bank, Nordea, SBAB, SEB samt Swedbank och Sparbankerna inför den 27 november bankgemensamma särskilda villkor för kreditgivning vid finansiering av byggverksamhet.

Villkoren har utvecklats i nära samarbete med branschorganisationer i bygg- och fastighetssektorn.

Samtidigt implementerar Handelsbanken egna särskilda villkor inom ramen för samarbetets riktlinjer. Andra banker och kreditinstitut är välkomna att ansluta sig till samarbetet och de bankgemensamma särskilda villkoren som branschen och bankerna står bakom.

Ställer ytterligare krav på kontroll

För att komma till rätta med de problem som finns i byggbranschen krävs riktade insatser från myndighetshåll och samarbete över branschgränser. Missförhållandena drabbar seriösa aktörer, konsumenter och samhället i stort genom snedvriden konkurrens, uteblivna skatteintäkter och bristfälliga arbetsförhållanden, menar initiativtagarna.

– Nu tar bankerna, i samarbete med fastighets- och byggbranschen, ett tydligt steg för att förhindra att pengar som ska finansiera nybyggnationer och renoveringsprojekt hamnar i fel fickor. Vi gör det genom att ställa ytterligare krav på kontroll av entreprenörsleden i samband med att finansiering offereras, säger Roger Germer, verksamhetsledare för Hållbar byggbransch.

Kraven förtydligar att beställare och byggbolag måste ha bättre kontroll över vilka entreprenörer som används i byggverksamheten. Bland annat måste alla kontrakterade entreprenörer inneha F-skattsedel och inte ha obetalda skatteskulder. Fysisk närvaro på byggarbetsplatser ska också dokumenteras med hjälp av elektroniska personalliggare.

Tar fram vägledningar och rutiner

Initiativet har alltså tagits fram tillsammans med branschen, bland annat Byggföretagen

– Byggföretagen har nolltolerans mot alla former av medvetet fusk. Våra medlemmar accepterar inte företag vars enda affärsidé är att runda lagar och regler. Därför ser vi positivt på bankernas initiativ till en sundare konkurrens i byggbranschen, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd, Byggföretagen.

Byggföretagen har sedan arbetet med bankinitiativet startade aktivt deltagit i framtagande av kravspecifikation och villkorsbilaga. I samverkan med medlemsföretag har Byggföretagen också bidragit med synpunkter och genomfört pilottester av de kontrollsystem som krävs för att uppfylla kraven i bankinitiativet.

– Vi tar nu fram vägledning, rutiner och verktyg som underlättar för Byggföretagens medlemsföretag att uppfylla villkor och krav i bankinitiativet. Samtidigt kommer vi tillsammans med bankerna och Byggherrarna att följa utvecklingen under implementeringsperioden, för att se vilka justeringar som eventuellt behöver göras, säger Johan Flodin, nationell samordnare för sund konkurrens, Byggföretagen.

Ökar transparensen i projekten

Tommy Lenberg, vd Byggherrarna, Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige, Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta och Morgan Jansson, vd Rättvist byggande skriver i ett gemensamt pressmeddelande att de välkomnar initiativet.

De skriver: ”Vi välkomnar bankernas initiativ då det kommer att öka transparensen i projekten och ser fram emot fortsatt samarbete för en sund byggbransch.”

”Till stöd för våra medlemsföretag tar vi nu fram kontraktsvillkor och vägledningar för hur bankinitiativets villkor ska föras vidare genom hela leverantörskedjan.”

Läs mer om initiativet här. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.