Ny Jörnmark-rapport: Göteborg – förändringen som stannade av

Ekonomihistorikern Jan Jörnmark har på uppdrag av Egnahemsbolaget genomfört en studie om bostadsutvecklingen i Göteborg. Studien visar hur olika bostadsreformer systematiskt missgynnat stadens utsatta områden under de senaste decennierna. Den pekar också på bristande handlingskraft i genomförandet av olika idéer för förbättringar som funnits i stadens planer. Möjligheter har formulerats, men har ofta bara runnit ut i sanden, utan uppföljning.

Ett av de mest fatala resultaten är bristen på småhus. Den har dels lett till utflyttning av skattekraft. Dels har staden missat chansen att använda utbyggnad av småhus som ett sätt att bygga samman staden och göra de utsatta områdena mer attraktiva och mindre segregerade.

Jörnmark går i studien även igenom metodik och exempel som framgångsrikt använts i Tyskland och Nederländerna för jämförbara områden.

Läs hela rapporten här. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.