Utredning ska leda till höjd byggsäkerhet

 

Regeringen tog på onsdagen emot Byggkontrollutredningens betänkande. Syftet med utredningen har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till allvarliga olyckor och personskador. Bland annat föreslår utredningen obligatorisk sakkunnigkontroll för vissa byggnadsverk.

– I betänkandet finns flera förslag för att höja säkerheten under byggprocessen och förvaltningsskedet och tydliggöra ansvarsfördelningen. Jag kommer nu att sätta mig in i utredningens resultat och analysera de åtgärder som föreslås, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I utredningsuppdraget har det ingått att utreda och lämna förslag om förstärkt kontroll av vissa tekniska egenskapskrav vid projektering och uppförande av vissa byggnadsverk. Det har också ingått att utreda om det behövs ytterligare reglering av certifieringsorgans verksamhet i plan- och byggregelverket.

Utredningens syfte har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till olyckor, framför allt sådana med allvarliga personskador som följd. Bakgrunden är till exempel olyckan med takraset i Tarfalahallen i Kiruna 2020.

Utredningen pekar i sitt betänkande på otydligheter i ansvars- och rollfördelning i plan- och byggregelverket och föreslår bland annat obligatorisk sakkunnigkontroll för vissa byggnadsverk.

Läs betänkandet – 444 sidor – här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.