Utvecklar om domen kring förstahandshyresgästens ansvar

Nyligen kom HD-domen som visade att förstahandshyresgästen hade ansvaret för att lägenheten skulle lämnas tillbaka till fastighetsägaren, trots att andrahandshyresgästen hade bytt lås och vägrade. Nu analyserar advokaterna Amelia och Antonia Krzymowska domen i en text hos Fastighetsvärlden.

Advokaterna, som driver Krzymowski Advokater, menar att en följd av domen är att det finns möjlighet för fastighetsägare att få ersättning för andra mer- och omkostnader i samband med den här typen av avtalsbrott.

”Fastighetsägaren får dock inte hålla sig helt passiv och avvakta förstahandshyresgästens avhysningsprocess. Passivitet riskerar nämligen att resultera i att fastighetsägaren går miste om sin skadeståndsrätt. Fastighetsägaren ska så snart som möjligt väcka talan om avhysning mot förstahandshyresgästen. Ett bifall av en sådan talan kan nämligen också som huvudregel verkställas mot andrahandshyresgästen.”

”Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling kring blockuthyrningar och andrahandsuthyrningar genom mellanhänder (t.ex. företagsbostadsbolag) kan denna dom tolkas som att mellanhanden blir ansvarig att tillse att samtliga andrahandshyresgäster lämnar lägenheterna när blockuthyrningen/förstahandshyreskontraktet upphör.

Med anledning av den ökade mängden fall där andrahandshyresgäster i dessa upplägg vägrar flytta och i stället begär förstahandskontrakt med stöd av ”bulvandomen” (NJA 2022 s. 1115), är det aktuellt att ta med sig att fastighetsägaren i första taget ska avhysa förstahandshyresgästen och därefter framställa eventuella skadeståndskrav mot förstahandshyresgästen.”

”Högsta domstolen uttalar att det ibland dock kan bli aktuellt att avhysa andrahandshyresgästen, men egentligen bara när förstahandshyresgästen inte går att nå.”

Läs hela texten här. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.