Boije: Riksbanken måste vässa analysen

Riksbanken bör vässa analysen av vilka faktorer det är som driver inflationen och också göra en mer aktuell bedömning av på vilken nivå styrräntan förväntas ligga när inflationen ligger på målet. Detta är viktigt för att bättre förstå dynamiken i inflationsprocessen och för att ge bättre vägledning för inte minst Sveriges alla bolånetagare, skriver Robert Boije, chefsekonom på SBAB, på DI Debatt.

Robert Boije efterlyser djupare analyser från Riksbanken, bland annat kring om inflationen är utbuds- eller efterfrågedriven.

”En hög grad av utbudsdriven inflation bör rimligen medföra en mindre stram penningpolitik jämfört med en efterfrågedriven (där förstås även faktorer som kronans värde och påverkan på den importerade inflationen, löneökningstakten, inflationsförväntningarna och företagens prissättningsbeteende måste vägas in). Jag saknar en ordentlig sådan analys från Riksbankens sida.”

Han lyfter också frågan om jämviktsräntan, nivån på styrräntan på inflationen ligger på målet.

”Att den är svår att uppskatta och att det finns betydande osäkerhet i en sådan bedömning är inget skäl för Riksbanken att inte gå ut med en uppskattning. Rimligen måste Riksbanken själva internt ha en uppfattning om den nivån för att kunna bedöma om penningpolitiken är expansiv, kontraktiv eller neutral.”

Läs hela inlägget här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.