Byggsektorn alltmer pessimistisk om framtiden

 

Övrigt byggande kan inte längre kompensera fallet i bostadssektorn, enligt Riksbankens senaste företagsundersökning.

Trots den svaga byggkonjunkturen hade de större byggföretagen fortfarande mycket att göra under våren och såg relativt ljust på utvecklingen framöver, skriver Riksbanken i undersökningen.

Men nu ser det mörkare ut.  Ett byggföretag uttrycker att efterfrågan på nya bostäder är ”katastrof och inte bara svag”. Andra segment, som infrastruktur och offentligt byggande, kan inte längre kompensera för den kraftiga nedgången i bostadsbyggandet. Det speglas i citatet: ”De bra segmenten lyfter inte de dåliga i tillräcklig utsträckning.”

De flesta ger således en samstämmig bild av att läget kommer att försämras ytterligare men att det är svårt att veta hur djup och varaktig konjunkturnedgången blir. En företagsledare konstaterar: ”Det blir sämre, vi vet inte om det blir lite sämre eller mycket sämre.”

Läs hela företagsundersökningen här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.