Veckans Aktuellt v43: Byggföretagen borde kontrollera sina medlemmar bättre

VECKANS AKTUELLT | Vår expertkommentator Lennart Weiss stämmer in i Morgan Janssons kritik mot Byggföretagens schysstabyggare.se. Hyresgästföreningens rapport imponerar inte – tvärtom kan argumentationen undergräva förtroendet för förhandlingssystemet. Däremot är det bra att frågan om frågan om flyttskatt lyfts – och när det nu har gått så här långt kanske det är lika bra att frågan om amorteringskraven får utredas ordentligt, tycker Lennart Weiss, som rekommenderar Oscar Sjöstedt att istället fokusera på att få det färdigutredda startlånet på plats. Programledare: Anna Bellman.

Först – vi ser gärna att du som lyssnar på Veckans Aktuellt hjälper oss att förbättra formatet. Vi vill att du svarar på några enkla enkätfrågor, som du hittar här.

Under 20 000 nya bostäder både 2023 och 2024 – och förmodligen 2025
Byggföretagen kom med en konjunkturrapport och de sänker sin prognos för nya bostäder kraftigt. I april låg prognosen på byggstarter för 2024 på 30 000 bostäder – nu sänker de till 23 600. Siffran är ändå högre än Boverkets senaste prognos, som låg på 19 500 bostäder.
– Jag tror mer på Boverkets siffra. Jag är övertygad om att vi ligger under 20 000 både i år och nästa. Vi gör en egen analys på Veidekke nu, baserad på marknadsdjup och hushållens köpkraft. Inflationen har gröpt ur våra plånböcker kraftigt, vi förlorade en och en halv månadslön i real köpkraft förra året och förlorar ytterligare i år. Det krävs många år av lönestegringar innan köpkraften har kommit ikapp och kan möta de ökade byggkostnaderna så att hushållen kan efterfråga nya bostäder. Samtidigt verkar de höga räntorna hålla i sig längre än man tidigare trott. Det finns ingen anledning att tro på en uppgång i siffrorna 2024 och knappast ens 2025, säger Lennart Weiss i Veckans Aktuellt.

Byggföretagen får hård kritik…
Byggföretagen får även hård kritik av Rättvist Byggandes Morgan Jansson. Byggföretagen har en söktjänst som heter schysstabyggare.se – problemet enligt Morgan Jansson är att alla bolag som listas där inte är schyssta. Flera har huvudmän som är dömda för allvarlig brottslighet.
– Det är bra att Morgan Jansson lyfter frågan. Det är ett problem att man karaktäriserar företag som schyssta bara för att man uppfyller enkla formkrav. Morgan Jansson påtalar problemen utifrån en söktjänst som de har, som bara kostar 2 000 kronor månad att prenumera på, som visar automatiskt om huvudmän i bolag är brottsbelastade. Vi på Veidekke har den här tjänsten, Byggföretagen verkar inte använda den.
– Det förefaller som att Byggföretagen försvarar sina medlemsföretag och jag kan tycka att man för trovärdighetens skull borde vara extra tuff i att kontrollera sina egna medlemmar. Men Byggföretagen gör tyvärr inte mer än basala analyser av de finansiella nyckeltalen. De borde höja ribban rejält mot sina egna medlemmar. De borde jobba på samma sätt som Veidekke gör, med fördjupade bolagskontroller. Så länge de inte gör det kommer inte schysstabyggare.se ha det innehåll sajten borde ha.

…och det är genant att de prisas för sitt arbete
Till saken hör att Byggföretagen för ett par veckor sedan prisades av Brottsförebyggande Rådet för sitt arbete mot arbetslivskriminalitet.
– Sverige nominerade tre bidrag till den här tävlingen. Två av dem mappade inte in på temat, det enda som var kvar var Byggföretagen. Och det var Byggföretagen som hade nominerat sig själva, det var deras projektledare Johan Flodin. Jag kan tycka att det är lite genant. Jag kanske är lite konservativ, men jag tycker att man inte bör nominera sig själv – som medlemsorganisation kan man nominera någon av sina medlemmar som gör bra insatser inom det här området.

Hyresgästföreningens rapport imponerar inte
Hyresgästföreningen har kommit med en rapport som visar att bostadsbolagen fortfarande gör 25-procentiga vinster för varje hyreskrona. Därmed är det oskäligt att fastighetsbolagen nu kräver stora hyreshöjningar.
Rikshems Petter Jurdell menar dock att rapporten ger en felaktig bild av situationen – att ökade driftnetton förklaras av att bolagen har investerat i nybyggnationer och energieffektiviseringar. Därför förbättras driftnettot på portföljnivå, men tittar man istället på varje enskild fastighet ser man istället försämrade driftnetton över hela undersökningsperioden.
– Jag lutar mer åt att Petter har rätt. Det som har hänt de senaste åren är att värdena har ökat och det är inget som reflekteras i kassaflödena. Däremot påverkas kassaflödena negativt när räntorna går upp. Det här är ju ett inlägg i debatten om hyrorna och hyressystemet och jag kan tycka att det är självklart att en sådan basal sak som förändringar i den finansiella miljön ska reflekteras i förhandlingarna. Jag har förordat att man ska komma överens om ett centralt märke, grundat på bland annat finansiella kostnader, som man sedan kan utgå från.
– Hyresgästföreningen snärjer in sig i argument som är svåra att försvara om trepartsöverenskommelsen och i förlängningen förhandlingssystemet ska ha full legitimitet. Jag blir inte imponerad av Hyresgästföreningens rapport.

Bättre att fokusera på startlånet
Sverigedemokraterna har i en kommittémotion lagt fram förslag om att omedelbart avskaffa det utökade amorteringskravet. Frågan utreds just nu, av bland andra John Hassler.
– Jag tror inte att den här påtryckningen får någon effekt. Har man tillsatt en utredning så väntar man tills den är färdig, det är så det går till i Sverige. Tanken är att utredningen ska vara klar i oktober nästa år och jag kan nu faktiskt tycka att det är bra att de får jobba igenom de stora frågeställningarna från grunden.
– Om Oscar Sjöstedt vill bidra effektivt kan han istället se till att man tar fram utredningen om startlån. Varenda parti vill att man ska införa startlånet men när man sedan sitter i regeringsställning händer ingenting. Så ta tag i den frågan istället Oscar!

Flera problem kring konverteringar till bostäder
I regeringens budget för 2024 var en av satsningarna en planeringsstimulans för konvertering av lokaler till bostäder. Fastighetsägarnas Anna Thureson tar upp flera problem som man ställs inför om man vill konvertera i dag.
– Att åtgärda de här problemen kräver en hel del utredningsarbete och det kan nog ha kommit som en obehaglig överraskning för bostadsminister Andreas Carlson och de andra. Det kan vara klokt att låta Boverket och finansdepartementet snabbutreda möjligheterna att göra mindre förändringar i förordningar etcetera, jag vet inte om det går.
– Men de här problemen innebär ju att fastighetsägare drar öronen åt sig inför konverteringsprojekt och det är ju inte bra om en av de få åtgärder som tagits fram inom bostadsområdet visar sig inte fungera.

Sverige sticker ut med evig vinstskatt
Örjan Hultåker, som är ordförande i Moderata Seniorer i Stockholms stad, skrev ett debattinlägg om att ta bort vinstskatten för hushåll som bott i sitt hus i minst tio år.
– Ett bra och konstruktivt inlägg i debatten. Vi sticker ut i Sverige med att ha evig flyttskatt, i andra länder räknas den av med någon procentenhet per år. Vi vet att många äldre bor i för stora villor och man tvekar att flytta till något mindre på grund av skatten. Tanken att frigöra mer yta åt yngre generationer är bra, det här borde utredas.

Kriminella identifierar svagheter i vårt samhällssystem
De senaste veckorna har media rapporterat om att vem som helst kan skriva sig på vilken adress som helst i Sverige och gängkriminella ska ha skrivit sig på andras adresser och att det här är svårt att åtgärda. Nu har Skatteverket startat en e-tjänst där man lätt ska kunna anmäla om någon är felaktigt folkbokförd. Enligt Fastighetstidningen arbetas det på fler åtgärder.
– Det här är bara ytterligare ett exempel på att kriminella identifierar svagheter i vårt samhällssystem och myndigheterna kommer sedan yrvaket efter. Det är kvarlevor från den gamla trygghetskulturen då vi kunde skriva på en sanningsförsäkran och sedan fungerar det. Nu har vi en helt annan kriminalitet, då krävs att myndigheterna steppar upp. Varför inte tillsätta en insatsgrupp inom myndigheterna som ska upptäcka sådana här saker och proaktivt vidta åtgärder?
– Jag möter samma slags problem när det gäller arbetslivskriminaliteten, där senfärdigheten kostar AB Sverige tiotals miljarder varje år i uteblivna skatteintäkter. Det finns till exempel ett färdigt förslag om att förändra sekretesslagstiftningen så att myndigheterna kan dela mer information. Det är färdigt – men var är propositionen? Det är dags att agera!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.